Światowy rynek jabłka w sezonie 2014/2015

Światowe zbiory jabłek w sezonie 2014/2015 zostały oszacowane przez USDA na około 1% mniejsze niż w poprzednim sezonie – 70,9 mln ton wobec 71,7 mln ton w sezonie 2013/2014.

Jak zawsze na pierwszym miejscu wśród największych, światowych producentów utrzymały się Chiny z tego sezonowymi zbiorami na poziomie 37,8 mln ton. Kolejne miejsca należą między innymi do unijnej „28” – prognoza na około 13,3 mln ton, Stanów Zjednoczonych – niecałe 5,1 mln ton oraz do Turcji – 2,3 mln ton. Na nieco niższym poziomie oszacowana została światowa konsumpcja jabłek – 59,5 mln ton wobec niecałych 60,8 mln ton w poprzednim sezonie. Oczywiście najwięcej tych owoców konsumowane jest w Chinach – prawie 34,0 mln ton oraz w krajach unijnych – ponad 8,1 mln ton. Na niższych poziomach pozostanie także globalny import i eksport jabłek – odpowiednio wyniosą one 5,1 mln ton oraz 5,5 mln ton. Do przetwórstwa w sezonie 2014/2015 skierowane zostanie 10,9 mln ton jabłek w tym najwięcej w państwach unijnych – 3,9 mln ton oraz w Chinach – 3,2 mln ton. Więcej w poniższej tabeli:

światowy rynek jabłek, wielkości w mln ton
  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2215
produkcja
Chiny 35,99 38,5 39,68 37,8
UE-28 12,34 12,2 11,97 13,3
USA 4,23 4,05 4,67 5,08
Turcja 2,7 2,9 2,9 2,25
Indie 2,2 1,92 2,2 2,2
Rosja 1,12 1,26 1,34 1,34
Brazylia 1,34 1,34 1,34 1,34
Świat 67,78 69,67 71,76 70,89
konsumpcja
Chiny 30,65 32,32 34,86 33,95
UE-28 8,07 7,93 8,04 8,12
USA 2,2 2,29 2,48 2,74
Indie 2,38 2,09 2,37 2,34
Turcja 2,52 2,76 2,61 2,05
Rosja 1,56 1,95 2,05 1,75
Świat 55,52 57,32 60,75 59,48
import
Rosja 1,2 1,34 1,2 0,8
Białoruś 0,17 0,16 0,28 0,62
UE-28 0,52 0,56 0,63 0,49
Świat 4,97 5,3 5,23 5,1
eksport
UE-28 1,5 1,57 1,6 1,69
USA 0,84 0,89 0,84 0,93
Chiny 1,01 1,03 0,99 0,75
Świat 5,49 5,65 5,73 5,5