Światowy Dzień Żywności okazją do dyskusji w jaki sposób ratować polskie owoce i warzywa

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności, 17 października zaś Międzynarodowy Dzień Ubóstwa. To najwłaściwszy moment, by podjąć temat zapobiegania marnowaniu owoców i warzyw oraz przekazywania ich na cele społeczne przez cały rok.

W rolnictwie marnuje się ponad 30% upraw rolnych. Owoce i warzywa marnują się na dużą skalę także w sytuacjach kryzysowych, jak tegoroczne objęcie przez Federację Rosyjską embargiem warzyw i owoców z Polski. Odpowiedzią na problem marnowania żywności jest codzienna działalność Banków Żywności, które przekazują produkty zagrożone zmarnowaniem osobom potrzebujących.
Tylko w okresie od 14 sierpnia do września 2014, Banki Żywności zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności, uratowały przed zmarnowaniem ponad 5 milionów kilogramów (5 tysięcy ton) owoców i warzyw objętych embargiem. Dobrej jakości jabłka, marchew, kapusta, śliwki – zamiast się zmarnować – trafiły do osób potrzebujących.

Owoce i warzywa to niezbędne elementy codziennego, pełnowartościowego posiłku. To także produkty, na które przez cały rok jest bardzo duże zapotrzebowanie wśród organizacji społecznych zajmujących się opieką najuboższych. Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza do dyskusji na temat, w jaki sposób można ratować polskie owoce i warzywa i przekazywać je osobom potrzebującym – przez cały rok, z korzyścią dla społeczeństwa. Partnerem Obchodów Światowego Dnia Żywności jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Relację z konferencji przedstawimy na łamach serwisu.

AT za Federacją Polskich Banków Żywności i PAP