Świat: Jakie będą zbiory pszenicy?

Według amerykańskich szacunków, zbiory pszenicy na świecie w bieżącym roku gospodarczym wyniosą 659,29 mln ton. Zapasy na koniec roku ocenia się na 183,56 mln ton. Zbiory tego ziarna w Argentynie były o 11% niższe niż szacowano wcześniej, z powodu suszy. Wyniosły one 8,5 mln ton. Na zbiory w Kanadzie negatywnie wpłynęły deszcze w lipcu, co spowodowało obniżenie produkcji do 22,5 mln ton. Problemy ze zbiorami w Kanadzie i Argentynie mogą spowodować, że eksport tego ziarna z USA wzrośnie z 25,17 mln ton do 25,86 mln ton.

Zbiory pszenicy w Rosji wyniosły 55,5 mln ton i były o 7,5% niższe niż przypuszczano wcześniej – powodem była susza w lipcu. W Indiach zebrano rekordową ilość ziarna pszenicy, czyli 80,6 mln ton. Wzrost zbiorów zanotowano również w Niemczech, we Francji i w Polsce.