Susza we wszystkich uprawach na terenie całego kraju

Klimatyczny Bilans Wodny (KBW) Rok: 2019; okres: 08 (1.VI - 31.VII)

Susza notowana jest już we wszystkich uprawach i na terenie całego kraju wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

– W ostatnim okresie sześciodekadowym odnotowano bardzo duży deficyt wody. Jest to kolejny już okres z niedoborem wody dla roślin uprawnych. Deficyt wody na wielu obszarach kraju powiększył się od 20 do 30 mm, a w niektórych terenach nawet o ponad 40 mm. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania, podobnie jak 10 dni temu, nastąpił znaczny wzrost liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Wzrost ten wynosił od 287 gmin w przypadku zbóż ozimych po 940 w uprawach ziemniaka. Suszą objęte są wszystkie województwa kraju oraz wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw – informuje prof. dr hab. Aleksander Oleszek, dyrektor IUNG – PIB w Puławach.

W ósmym okresie raportowania od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 2231 gminach Polski (90,07% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 539 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 57,23% gruntów ornych.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na kiszonkę Odnotowano ją w 2231 gminach Polski (90,07% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 539 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 57,23% gruntów ornych.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. Wystąpiła w 2149 gminach Polski (86,76% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 522 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 61,36% gruntów ornych.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 2104 gminach Polski (84,94% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 554 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 56,166% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 1866 gminach Polski (75,33 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 613. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 43,55% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 1834 gminach Polski (74,04 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 598. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 48,70% gruntów ornych.

W tym okresie raportowania zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1833 gminach Polski (74,00% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 336 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 42,88% gruntów ornych.

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 1623 gminach Polski (65,52% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 490. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 35,32% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach chmielu. Wystąpiła w 1602 gminach Polski (64,68 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 830 gmin. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 33,94% gruntów ornych.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano w dalszym ciągu w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 1601 gminach Polski (64,63% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 287 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 32,63% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach ziemniaka. Wystąpiła w 1580 gminach Polski (63,79 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 940 gmin. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 33,47% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach drzew owocowych. Wystąpiła w 1466 gminach Polski (59,18% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 560. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 28,00% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach buraka cukrowego. Wystąpiła w 1067 gminach Polski (43,08% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 843 gminy. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 15,82% gruntów ornych.

Źródło: IUNG

Opracował: Maks Weber