Susza w Pomorskiem

Pomorska Izba Rolnicza apeluje do wojewody pomorskiego o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do ograniczenia strat w rolnictwie, powstających wskutek trwającej suszy.

– Zwracamy się do Pana, jako przedstawiciela Rady Ministrów w naszym województwie, o rozważenie możliwości uruchomienia dodatkowej pomocy rolnikom, którzy szczególnie ucierpieli wskutek braku opadów deszczu – czytamy w piśmie PIR skierowanym do  wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.

Pomorska Izba Rolnicza odbiera liczne sygnały od rolników szczególnie  z terenów, gdzie występują gleby gorszej jakości – iż wskutek długotrwałego braku opadów deszczu pogłębia się tragiczna sytuacja stanu roślin na polach. Plony bowiem obumierają wskutek braku wody i następują nieodwracalne procesy ich degradacji.

– Praktyka rolnicza podpowiada nam, że spowoduje to nie tylko znaczące utraty plonów, ale i w konsekwencji może skutkować w niedalekiej przyszłości spadkiem produkcji zwierzęcej na naszym terenie – mówi Wiesław Burzyński, wiceprezes PIR.

Źródło: PIR