Susza w łódzkim – Apel IRWŁ

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do Ministra Rolnictwa o bieżące monitorowanie kraju pod względem suszy oraz o wystąpienie do Rady Ministrów o zabezpieczenia środków finansowych na działania pomocowe dla producentów rolnych. IRWŁ zwróciła się także o przeanalizowanie i uaktualnienie, w stosunku do zachodzących zmian klimatycznych, procedur na podstawie których Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, raportuje o stanie suszy w kraju. Raporty Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach, gdzie „gołym okiem” widać suszę rolniczą.

– Rolnicy z województwa łódzkiego z niepokojem obserwują niekorzystne warunki pogodowe związane z wysokimi temperaturami i brakiem opadów. Rolnicy alarmują, że w tej chwili sytuacja na polach może doprowadzić do przedwczesnych żniw. Rośliny nie wykształcają ziaren i wysychają na „pniu”. Straty w uprawach rolnych muszą być oszacowane jeszcze przed zbiorami. Powołane komisje szacujące szkody mogą nie zdążyć zakończyć swej pracy przed nadejściem żniw – mówi Bronisław Węglewski, prezes IRWŁ.

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego ponowiła również apel do resortu rolnictwa o podjęcie działań, by podstawą szacowania szkód dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce była decyzja gminnych komisji szacujących straty, a nie system monitoringu suszy opracowany przez IUNG.

Źródło: IRWŁ