Susza ustępuje

Opady drugiej dekady lipca ograniczają terytorialnie zasięg suszy. Jednak według raportu na dzień 20 lipca susza nadal występuje na glebach trzech kategorii – podaje Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

“Deszcze drugiej dekady lipca, miejscami obfite, ograniczyły terytorialny zasięg suszy i wpłynęły dodatnio na wegetację upraw, zwłaszcza okopowych” – napisano w komunikacie Instytutu. Jednak zdaniem ekspertów Instytutu klęska suszy nadal występuje.

“W szóstym okresie raportowania, tzn. od 21 maja do 20 lipca, w centrum i na zachodzie Polski wskaźnik klimatycznego bilansu wodnego (KBW) w dalszym ciągu przyjmuje wartości oznaczające wystąpienie suszy na glebach bardzo lekkich (kategoria I), lekkich (kategoria II) i średnich (kategoria III)” – napisano. W przypadku zbóż, które przeszły suszę w okresie krzewienia (jare) lub kłoszenia (ozime) ten pozytywny efekt nie będzie wielki. Najniższe wartości KBW występują obecnie w południowej części Wielkopolski. “W województwie wielkopolskim, a także na przyległych obszarach, kryterium suszy na glebach kategorii I jest przekroczone w przypadku wszystkich upraw” – podano w komunikacie.

Według IUNG, za poszkodowane przez suszę należy w dalszym ciągu uważać te gminy, w których w którymkolwiek okresie raportowania wskaźnik KBW osiągnął krytyczne wartości. Według poprzedniego komunikatu, z dnia 10 lipca, zagrożenie suszą rolniczą występowało na glebach wszystkich kategorii. Klęska obejmowała prawie 70 proc. gmin w kraju i ok. 60 proc. gruntów ornych.

WIPASZ