Susza rozszerza swój zasięg

W szybkim tempie wzrasta w naszym kraju zagrożenie suszą. Obecnie susza występuje w 1144 gminach Polski (37,3% gmin) skupionych w 12 województwach. Jak podaje drugi komunikat IUNG, w porównaniu do pierwszego komunikatu, we wszystkich badanych miejscowościach nastąpił spadek wartości klimatycznego bilansu wodnego. Średni spadek KBW dla Polski wyniósł 20 mm, oznacza to dalsze zwiększenie deficytu wody dla roślin uprawnych. Zagrożenie suszą względem sytuacji z przed 10 dni uległo znacznemu wzrostowi. Przybyło 332 gmin zagrożonych suszą.

Najgorsza sytuacja jest w Wielkopolsce, najlepsza na Podkarpaciu. Zagrożone są wszystkie województwa z wyjątkiem małopolskiego, śląskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Susza w Polsce występuje na powierzchni 21,7% gruntów ornych (10 dni temu występowała na powierzchni 15,8%).

Tabela. Zagrożenie suszą.

Województwo Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej w województwie [%]
wielkopolskie 316 100 91
lubuskie 116 100 86,3
kujawsko-pomorskie 176 98,3 39,7
zachodniopomorskie 131 79,4 42,1
pomorskie 85 60,7 18,2
łódzkie 79 39,1 15,7
dolnośląskie 76 33,9 16,3
lubelskie 60 25,6 1,4
mazowieckie 75 20,6 6,9
opolskie 14 13,6 0,9
warmińsko-mazurskie 13 8,7 1,4
podkarpackie 3 1,6 0,1

Najniższe wartości KBW, podobnie jak dziesięć dni temu, występują w woj. wielkopolskim i lubuskim z tym, że obecnie wartości te są dużo niższe. Prawie na całym obszarze obu województw wartości KBW wahają się od -169 do -229 mm. Susza zwiększyła swój zasięg, zwłaszcza w kierunku północnym (obejmując coraz większe obszary województw zachodniopomorskiego oraz pomorskiego) oraz w kierunku wschodnim.
Duży deficyt wody występuje w południowo wschodniej części województwa lubelskiego, zwiększył się o dalsze 10 mm osiągając wartość -159 mm.
Jedynie w dalszym ciągu na południu kraju w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim wartości KBW były większe niż -50 mm.
Pierwsza dekada czerwca była wyjątkowo ciepła. Pogorszenie warunków wilgotnościowych wystąpiło na terenie całej Polski na skutek bardzo wysokiej temperatury powietrza, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Najcieplej było na całej Lubelszczyźnie, ponad 21oC. Bardzo ciepło było również w Wielkopolsce – ponad 20oC. Jedynie na wybrzeżu było chłodniej 15-17oC. Mimo iż opady atmosferyczne na znacznym terytorium kraju były stosunkowo wysokie, miejscami nawet bardzo wysokie (ponad 50 mm), jak w środkowej Polsce (wschodnia część województwa wielkopolskiego i kujawsko pomorskiego oraz zachodnia woj. łódzkiego) oraz na Pobrzeżu Koszalińskim i Gdańskim, to jednak nie sprawiły poprawy stanu upraw, wręcz przeciwnie sytuacja uległa dalszemu, znacznemu pogorszeniu.