Susza rolnicza w Wielkopolsce – pomoc rządu jest niezbędna

Fot. A. Andrzejewska

Susza rolnicza, której negatywny wpływ na wegetację roślin jest w Wielkopolsce wyraźnie widoczny już od kilku tygodni, została stwierdzona przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  we wszystkich gminach województwa.

W ocenie Wielkopolskiej Izby rolniczej z powodu suszy poważnie zagrożone są plony wszystkich upraw a w szczególności zbóż jarych i ozimych, trwałych użytków zielonych, krzewów owocowych, w tym truskawek, warzyw gruntowych (m.in. grochu zielonego, kukurydzy cukrowej, pomidorów)  i upraw sadowniczych.

– W nowopowstałych sadach wiele drzewek nie przetrwało długiego okresu bez deszczu. Negatywne skutki braku opadów atmosferycznych, który występuje od samego początku sezonu wegetacyjnego, potęgowany jest przez rekordowo wysokie temperatury powietrza i silne nasłonecznie. W tej sytuacji gwałtownie zakończyło się plonowanie wiele sezonowych gatunków, takich szparagi, truskawki, czy czereśnie. Plantacje pozostałych owoców i warzyw nie rokują wydania dobrego jakościowo plonu. Istnieją bardzo poważne obawy o kondycję pozostałych upraw rolniczych: rzepaku, kukurydzy i roślin okopowych. Panująca susza stwarza także poważne problemy dla innych dziedzin produkcji rolnej, w tym dla rybactwa śródlądowego – mówi Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W ocenie samorządu rolniczego bez dodatkowej pomocy ze strony polskiego rządu byt wielu gospodarstw rolnych będzie poważnie zagrożony.  Odpowiednio wczesne ogłoszenie programu wsparcia w obliczu pogłębiającej się klęski jest szczególnie ważne dla umożliwienia oszacowania zakresu i wysokości szkód przed zakończeniem zbioru roślin przez powołane przez wojewodę gminne zespoły komisji. Czasu jest mało i jeżeli warunki pogodowe z ograniczoną ilością opadów oraz wysokimi temperaturami się utrzymają, to wpłynie to na przyspieszenie żniw, nawet o trzy tygodnie w stosunku do roku ubiegłego.

– Nie wyobrażamy sobie przy tym, by pomoc rządu ominęła tych rolników, którzy zostali poszkodowani na skutek wystąpienia innych zjawisk atmosferycznych o charakterze klęski, jak np. gradu, huraganu czy deszczu nawalnego. Każda bowiem klęska, która skutkuje zniszczeniem plonu lub jego poważnym obniżeniem jest dla poszkodowanego tragedią wymagającą wsparcia – informuje WIR.

Źródło: WIR