Susza rolnicza w uprawach zbóż i truskawek

Susza rolnicza w uprawach zbóż i truskawek

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w ramach prowadzonego monitoringu suszy rolniczej stwierdził w okresie od 21 marca do 20 maja bieżącego roku wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Susza rolnicza występuje na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Notowana jest w uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych i truskawek.

W pierwszym okresie raportowania od 21 marca do 20 maja 2019 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 68 gminach Polski (2,75% gmin kraju), wystąpiła w 4 województwach na powierzchni 0,64% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 1.

Tab. 1. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 51 62,20 17,26
2. pomorskie 123 9 7,32 0,82
3. zachodniopomorskie 113 3 2,65 0,32
4. wielkopolskie 226 5 2,21 0,59

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 45 gminach Polski (1,82% gmin kraju), w 4 województwach na powierzchni 0,3% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 2.

Tab. 2. Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 38 46,34 9,17
2. zachodniopomorskie 113 3 2,65 0,19
3. wielkopolskie 226 3 1,33 0,16
4. pomorskie 123 1 0,81 0,00

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w tych uprawach w 24 gminach Polski (0,97% gmin kraju), wystąpiła w 3 województwach na powierzchni 0,13% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 3.

Tab. 3. Zasięg suszy w uprawach truskawek

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 21 25,61 4,32
2. zachodniopomorskie 113 2 1,77 0,05
3. wielkopolskie 226 1 0,44 0,00

 

– Stwierdzamy, że niedobory wody dla roślin uprawnych wynoszące od -70 do -100 mm, wystąpiły na dużym obszarze kraju. Według obecnych warunków pogodowych straty plonów z powodu deficytu wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych wystąpiły w uprawach zbóż jarych i ozimych oraz truskawek. Natomiast na południu kraju zasoby wodne są duże, na polach uprawnych występuje nadmiar wody, co może skutkować również znacznym obniżeniem plonów roślin uprawnych – mówi prof. dr hab. Wiesław Oleszek, dyrektor IUNG – PIB w Puławach.

Źródło: IUNG