Susza rolnicza na terenie 15 województw

Klimatyczny Bilans Wodny (KBW) Rok: 2019; okres: 09 (11.VI - 10.VIII)

Na terenie 15 województw w okresie od 10 czerwca do 11 sierpnia br., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdził wystąpienie suszy rolniczej. W obecnie rozpatrywanym sześciodekadowym okresie susza nie jest notowana jedynie w województwie warmińsko-mazurskim.

Susza notowana jest we wszystkich monitorowanych w tym okresie uprawach, wśród: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka, chmielu.

W dziewiątym okresie raportowania od 11 czerwca do 10 sierpnia 2019 roku największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 1711 gminach Polski (69,08% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 520 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 35,48% gruntów ornych.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 1698 gminach Polski (68,55% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 533 gmin z wystąpieniem suszy.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych Wystąpiła w 1522 gminach Polski (61,45% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 627 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 35,51% gruntów ornych.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 1427 gminach Polski (57,61% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 677 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 31,13% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w 1106 gminach Polski (44,65 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 760. Odnotowano ją w 12 województwach na powierzchni 20,69% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 1011 gminach Polski (40,82 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 823. Odnotowano ją w 11 województwach na powierzchni 21,47% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach ziemniaka. Wystąpiła w 950 gminach Polski (38,35 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie z wystąpieniem suszy o 630 gmin. Odnotowano ją w 11 województwach na powierzchni 16,81% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach chmielu. Wystąpiła w 785 gminach Polski (31,69 % gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie z wystąpieniem suszy o 817 gmin. Odnotowano ją w 11 województwach na powierzchni 13,95% gruntów ornych.

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 577 gminach Polski (22,49% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 1066. Odnotowano ją w 10 województwach na powierzchni 9,04% gruntów ornych.

W tym okresie raportowania od 11 czerwca do 10 sierpnia 2019 r. zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 414 gminach Polski (16,71% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 1419 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 5,89% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach drzew owocowych. Wystąpiła w 339 gminach Polski (13,69% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy w tych uprawach o 1127. Odnotowano ją w 7 województwach na powierzchni 4,53% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach buraka cukrowego. Wystąpiła w 297 gminach Polski (11,99% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło w tych uprawach zmniejszenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 770. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 4,74% gruntów ornych.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano w dalszym ciągu w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 179 gminach Polski (7,23% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 1422 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 2,11% gruntów ornych.

Obecnie niedobór wody dla roślin zmalał. W tym okresie raportowania w stosunku do poprzedniego okresu nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach. Zmniejszenie to wynosiło od 520 gmin w przypadku kukurydzy na kiszonkę po 1422 w uprawach zbóż ozimych. Jednakże suszą objęte jest nadal 15 województw kraju oraz wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw – podsumowuje prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek, dyrektor IUNG w Puławach.

Źródło: IUNG – PIB

Opracował: Samuel Skrzysz