Susza na Podlasiu – trzeba powołać komisje ds. szacowania szkód

Susza - kukurydza

Podlaska Izba Rolnicza w imieniu rolników apeluje do włodarzy gmin o niezwłoczne powoływanie Komisji ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą. Jak podkreśla PIR w piśmie skierowanym do gmin zjawisko wystąpienia suszy rolniczej na terenie większości gmin woj. podlaskiego potwierdził Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — PIB w Puławach prowadzący System Monitoringu Suszy Rolnicze.

Mając na uwadze obecnie panującą długotrwałą suszę rolniczą oraz doświadczenia komisji szacujących straty wywołane suszą w latach poprzednich zwracamy się z prośbą o powoływanie do komisji jak najwięcej osób. Naszym zdaniem jedna trzyosobowa komisja, nie będzie w stanie oszacować wszystkich strat do czasu rozpoczęcia zbiorów upraw rolnychmówi Mirosław Borowski, prezes PIR.

Do komisji z ramienia izby rolniczej można powoływać wszystkie chętne osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających wkłady gruntowe w tych spółdzielniach, które z mocy prawa są członkami samorządu rolniczego.

Jedynym warunkiem dopuszczającym do reprezentowania Podlaskiej Izby Rolniczej w pracach tej komisji jest posiadanie 5-letniego stażu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub posiadanie wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie rolnictwa.

Każdego dnia odbieramy coraz liczniejsze sygnały płynące już z całego województwa o krytycznej sytuacji roślin na polach spowodowanej brakiem opadówdodaje prezes PIR.

Opracował: Krzesimir Drozd
Źródło: PIR