Susza – konieczne szybsze raportowanie

Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o szybsze weryfikowanie okresów branych pod uwagę do określania suszy, bo bez jej stwierdzenia wojewoda nie ma podstaw do powoływania komisji gminnych szacujących straty w uprawach.

– Na przeważającym obszarze województwa lubuskiego od wielu tygodni nie było i nadal nie ma opadów (są rejony bez opadów od 1 kwietnia br. tj. ok 65 dni), co spowodowało wypadanie upraw, szczególnie roślin jarych, ale również ozimin w związku z brakiem wody.

Według Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) kryterium suszy na terenie całego kraju nie zostało przekroczone (okres I od 21 marca do 21 maja), brak raportu z kolejnych okresów; wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego według wskazań IUNG również nie wskazują na suszę, mimo że straty na polach rosną z dnia na dzień. Być może jest to spowodowane zbyt małą ilością stacji meteorologicznych, jednak nie można za to winić rolników, którzy będą zmuszeni zlikwidować zniszczone suszą pola – mówi Stanisław Myśliwiec, prezes LIR.

Dlatego zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest szybsze przesyłanie wskazań za kolejne okresy SMSR, tak aby jak najszybciej mogły być powoływane komisje gminne do szacowania strat.

Źródło: LIR