Susza – konferencja prasowa KRIR

17 lipca w Biurze KRIR w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Krajowej Rady Izb Rolniczych wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego poświęcona sytuacji na podstawowych rynkach rolnych spowodowanej skutkami suszy w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz potwierdził ogromne straty w produkcji rolniczej spowodowane tegoroczną suszą. Podał, że około 90% upraw w Polsce jest dotkniętych suszą. Podkreślił, że problem dotyczy nie tylko produkcji roślinnej, ale i zwierzęcej. Trudno będzie zabezpieczyć pasze objętościowe głównie dla bydła. Prezes uważa, że należy myśleć przyszłościowo i podjąć działania, które pozwolą w przyszłości lepiej gospodarować wodą, zabezpieczyć się przed suszą, ale również przed powodziami. W Polsce należy uporządkować prawo wodne i rozwiązać problem gospodarki wodnej.

Prezes PFHBiPM Leszek Hądzlik zwrócił uwagę na fakt, że niektóre rejony są dotknięte suszą drugi a nawet trzeci rok z rzędu i gospodarstwa prowadzące produkcję mleka na tych terenach nie posiadają 25% zapasu pasz objętościowych. W bieżącym roku plony kukurydzy zapowiadają się w miarę dobrze, natomiast nie było praktycznie w wielu rejonach II pokosu traw, a plony zbóż są o około 30% niższe niż w latach ubiegłych. Prezes zaznaczył, że wskaźniki wyliczane przy szacowaniu strat w produkcji zwierzęcej w tej chwili są niższe niż wymagane do wsparcia. Związane to jest z tym, że obecnie nie ma spadku produkcji mleka, gdyż gospodarstwa mają jeszcze pasze z zapasów.

Według prezesa PZHiPBM Jacka Zarzeckiego również hodowcy bydła mięsnego są dotknięci suszą. Pan J. Zarzecki uważa, że wszyscy hodowcy bydła powinni składać wnioski suszowe, nawet jeśli wskaźnik strat jest poniżej 30%, gdyż stan obecny odbije się, gdy zacznie brakować pasz objętościowych i rolnicy będą masowo sprzedawać bydło. Wówczas zacznie spadać cena wołowiny. Prezes PZHiPBM apeluje do hodowców bydła, żeby bez względu na wyliczany wskaźnik składali wnioski do końca tego tygodnia. Twierdzi, że jeden wskaźnik zarówno do suszy jak i do powodzi jest zły.

Powinna zostać opracowana nowa metodyka szacowania strat oddzielnie dla suszy i powodzi oraz inna dla produkcji roślinnej i inna dla produkcji zwierzęcej.

Mirosław Borowski, wiceprezes KRIR zwrócił uwagę, że komisje szacujące straty mogą nie zdążyć z powodu bardzo dużej liczby wniosków napisać wszystkich protokołów w ciągu 30 dni.

W związku z tym, KRIR będzie postulował o przedłużenie składania protokołów oraz o inną formę wsparcia dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą.

Krzysztof Banach, wiceprezes PFHBiPM uważa, że dopłaty powinny być do sztuki zwierząt.

Prezes KRIR zaproponował, żeby wprowadzić uproszczenia w szacowaniu strat, wykorzystując dane IUNGu. Uważa, że chodzenie po polach jest niepotrzebne, a dane IUNGu są do tego celu wystarczające. Komisje można powoływać tylko w przypadku, gdy rolnik nie zgodzi się ze stratami szacowanymi przez IUNG. Konieczny jest też znowelizowany system ubezpieczeń upraw.

Prezes Szmulewicz zwrócił także uwagę na trudną bieżącą sytuację na rynku owoców miękkich. Według prezesa producenci owoców miękkich powinni zrzeszać się w grupy producenckie, ponieważ to pomoże uporządkować rynek owoców miękkich. Jest niedopuszczalne, że rolnik za owoce ma płacone poniżej kosztów produkcji.
Jako dobry przykład prezes wskazał Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

Prezes KRIR i pozostali uczestnicy spotkania apelują do wszystkich rolników (również tych, którzy uważają, że mają straty poniżej 30%) o składanie wniosków suszowych do końca tego tygodnia. Oszacowanie strat może się przydać przy ubieganiu się o nisko oprocentowany kredyt preferencyjny na odnowienie produkcji rolniczej. Ponadto KRIR będzie wnioskował do ministra rolnictwa o inne formy pomocy dla rolników (nawet przy wskaźniku niższym niż 30%), żeby zachować stada podstawowe bydła.

Jeśli rolnicy nie będą składali wniosków, to ocena strat spowodowanych suszą nie będzie miarodajna w skali kraju.

Wojciech Suwara