Susza 2019 – Stan klęski żywiołowej w lubuskim …?

W związku z trudną sytuacją wywołaną tegoroczną suszą, Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa z prośbą o jak najszybsze skierowanie pomocy dla rolników. Z ostatniego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynika, że w lubuskim najbardziej Polsce odczuwalne są skutki suszy przez rolników.

Susza dotyczy wszystkich 82 gmin województwa lubuskiego oraz stwierdzona jest we wszystkich uprawach przekraczając tym samym udział powierzchni zagrożonej, w zależności od uprawy często 90%, jak to jest w przypadku roślin strączkowych – 91,73%, zbóż jarych 91,31%, czy krzewów owocowych gdzie udział powierzchni zagrożonej wynosi 96,26%. W uprawach kukurydzy na ziarno i na kiszonkę udział powierzchni zagrożonej wynosi 87,78%, zbóż ozimych 82,96, natomiast w uprawach warzyw gruntowych 83,08%.

Niestety, jak podkreśla LIR w piśmie do szefa resortu rolnictwa prognozy synoptyków na najbliższy czas nie są optymistyczne dla rolników.

Przed nami znów wiele dni bez deszczu, z wysoką temperaturą i zwrotnikowym gorącym powietrzem, które powoduje, że ziemia wysycha jeszcze szybciej. Skutki obecnie trwającej suszy pogłębiają jeszcze te z roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę stale obniżający się poziom wód gruntowych, rzek, rzeczek, rowów i stawów sytuacja staje się dramatyczna. Zagrożone są uprawy wieloletnie, obumierają drzewa i krzewy owocowe informuje Stanisław Myśliwiec prezes LIR.

Dlatego samorząd rolniczy apeluje do ministra rolnictwa o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w województwie lubuskim oraz jak najszybsze skierowanie środków pomocowych, które pozwolą rolnikom odpowiednio zareagować i opracować plan dalszego prowadzenia gospodarstw tak, by utrzymać ich rentowność a w nierzadkich przypadkach uchronić od bankructwa.

Liczymy na opracowanie właściwego dla tej trudnej sytuacji programu działań rządowych dających rolnikom szanse na właściwe wypełnianie swoich zobowiązań, m.in. umów kontraktowych, spłat kredytów, programów rolno-środowiskowych i wielu in. umożliwiających dalsze racjonalne funkcjonowanie gospodarstwpodaje Stanisław Myśliwiec.

Źródło: LIR

Opracował: Krzesimir Drozd