Supermarkety pod kontrolą

Główny Inspektor Pracy zapowiada, że w przyszłym tygodniu, a także w Wigilię oraz przed Nowym Rokiem na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone wzmożone kontrole placówek handlowych, w tym super ihipermarketów.

Czas przed Świętami Bożego Narodzenia, to okres, w którym placówki handlowe notują najwyższe obroty i rekordowe zyski. Inspektorzy pracy z niepokojem obserwują, że gorączka” przedświątecznych zakupów przekłada się na zwiększoną liczbę wykroczeńprzeciwko prawom pracowników. Dotyczą one w szczególności łamania maksymalnych dobowych i tygodniowych norm czasu pracy oraz nieprzerwanego odpoczynku. Pracownicy zatrudnieni w takich placówkach wykonują pracę zbyt długo, co powoduje, że ich okres odpoczynku nie odpowiada obowiązującym przepisom.
Sytuacja jest o tyle poważna, że w większości hiper i supermarketów brakuje sprzedawców.

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa przypomina o konieczności przestrzegania przepisów prawa pracy, głównie w zakresie czasu pracy oraz bezpieczeństwa pracy w placówkach handlowych, w tym w super- i hipermarketach przed Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości – inspektorzy pracy zastosują środkiprzewidziane prawem, w tym kary grzywny. Obecnie minimalna grzywna nakładana przez inspektora pracy w drodze mandatu wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 2 tys. zł. Pracodawcom otrzymującym trzecią z kolei w ciągu dwóch lat karę za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, można wymierzyć grzywnę w drodze mandatu w wysokości do 5 000 zł. Maksymalny wymiar grzywny nakładanej obecnie przez sądy grodzkie wynosi 30 tys. zł.

MS
Wrp.pl