Sumi Agro Poland – 25 lat działalności w Polsce

Sumi Agro Poland - 25 lat działalności w Polsce

Sumi Agro Poland – producent środków ochrony roślin świętuje w tym roku okrągłą rocznicę obecności na polskim rynku. Rolnikom firma kojarzy się z Mospilanem 20 SP, produkowanym przez Sumi Agro, który jest najpopularniejszym insektycydem w Polsce. Co firma Sumi Agro Poland uważa za największy dotychczasowy sukces i jak widzi swoją przyszłość?

Narodziny Sumi Agro

Korzenie firmy sięgają lat 20. XVII wieku. Jej założycielem był Masatomo Sumitomo, który w Kioto otworzył sklep z lekami i książkami i wykorzystując swoje doświadczenia, spisał zasady prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego. W ten sposób Masatomo stworzył podwaliny międzynarodowego koncernu Sumitomo Corporation. Obecnie koncern działa na całym świecie poprzez 700 spółek w różnych branżach takich jak: przemysł wydobywczy, produkcja chemiczna, czy transport. Ważną pozycję zajmują w nim firmy związane z rolnictwem, wśród nich Sumi Agro.

W Europie firma Sumi Agro rozpoczęła działalność w 1992 roku, otwierając pierwszą spółkę na Węgrzech a następnie spółki w kolejnych krajach. Ambicją firmy było stanie się wiodącą platformą dystrybucji środków ochrony roślin, nasion i nawozów w Europie. Firma realizuje ten cel poprzez sprzedaż produktów różnych dostawców, głównie japońskich oraz własnych innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa i ogrodnictwa. Sojusz, który w 2012 roku Sumi Agro Europe nawiązała z włoskim producentem SIPCAM, umożliwił firmie dostęp do całego europejskiego rynku środków ochrony roślin.

Polska spółka została zarejestrowana w 1994 roku, jako jedna z pierwszych w Europie, konsekwentnie realizując misję firmy-matki. Wówczas zespół Sumi Agro Poland składał się z dziewięciu osób. Dwa lata później na rynku pojawił się Mospilan 20 SP, do dziś jeden z najczęściej stosowanych insektycydów w Polsce.

Polska spółka dziś

Obecnie Sumi Agro Poland zatrudnia 37 osób, z czego 17 pracuje w terenie, jako doradcy sprzedaży. Są to osoby posiadające wysokie kwalifikacje, olbrzymią wiedzę i są cenieni przez rolników za fachowe doradztwo. Centrum produkcyjnym i konfekcyjnym firmy dla środków ochrony roślin, nawozów i adiuwantów jest przedsiębiorstwo FREGATA S.A. w Waćmierzu.

Sprzedaż środków ochrony roślin (85% obrotów), nasion, nawozów specjalistycznych i adiuwantów to najważniejsze obszary działalności Sumi Agro. Firma ma w ofercie produkty kluczowe dla ochrony upraw, między innymi fungicyd Topsin M 500 SC oraz insektycyd Mospilan 20 SP – o najszerszym zakresie rejestracji na rynku i jedyny środek o 4-letnim okresie ważności.

Co firma uważa za swój największy sukces?

Jesteśmy dumni, że w ciągu tych 25 lat zbudowaliśmy profesjonalny zespół ludzi zaangażowanych w swoją pracę i wspólnymi siłami osiągnęliśmy wiele. Od początku działalności do dziś utrzymujemy stabilną pozycję na rynku, a nasze produkty znajdują się w czołówce najpowszechniej stosowanych środków ochrony roślin. Staramy się reagować na potrzeby rynku, opracowując i wprowadzając na rynek, między innymi takie produkty jak Yamato 303 SE i Isomaty. Chcemy być dla rolników partnerem i doradcą. Dbać o ich potrzeby, jednocześnie tworzyć nasze produkty w trosce o bezpieczeństwo środowiska i owadów zapylających – to nasze cele od początku działalności – mówi Tomasz Malczewski, prezes Sumi Agro Poland.

Firma od lat aktywnie uczestniczy w życiu branży i współpracuje z polskimi przedsiębiorstwami, takimi jak wspomniana FREGATA S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., firmami konfekcjonującymi środki ochrony roślin, instytutami i ośrodkami badawczymi (m.in. IOR-PiB Poznań, UP Lublin, UP Olsztyn, IO Skierniewice) oraz zrzeszeniami branżowymi – Krajową Federacją Producentów Zbóż oraz Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Ważnym elementem strategii firmy jest także działalność w Polskim Stowarzyszeniu Ochrony Roślin (PSOR) od momentu jego założenia, m.in. udział w stworzeniu i finansowaniu systemu zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin. Sumi Agro Poland aktywnie angażuje się również w edukację polskich producentów rolnych
i sadowniczych. Rocznie pracownicy przeprowadzają ponad 100 szkoleń. Firma prowadzi także akcje: „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół” oraz „Budujemy populację owadów zapylających”.

Plany na przyszłość

Ochrona sadów bez pozostałości to jedno z wyzwań, które stawia sobie firma. Odpowiedzią są m.in. trzy japońskie blokery rozmnażania szkodników sadowniczych (Isomaty) – Isomet Z, Isomate CTT i Isomate CLS (w trakcie rejestracji). To innowacyjne biologiczne biodegradowalne preparaty, które nie generują pozostałości substancji czynnych. Mechanizm ich działania polega na przerwaniu cyklu rozwojowego szkodnika. Twórcą i dostawcą tej nowoczesnej technologii jest japońska firma ShinEtsu.

Kolejną propozycją z linii naturalnych środków, które firma wprowadza, są biostymulatory zawierające w swoim składzie aminokwasy wyłącznie pochodzenia roślinnego. Zakup hiszpańskiego dostawcy FUTURECO Bioscience w 2017 roku umożliwił Sumi Agro Poland dostęp do nowych, rozwojowych segmentów rynku rolniczego, w tym właśnie biostymulatorów. Aktualnie oferowane są cztery biostymulatory: Shigeki, Kaishi, Kinactiv Fruit i Kinactiv Initial oparte wyłącznie na substancjach pochodzenia roślinnego.

Dzięki współpracy z wiodącymi japońskimi dostawcami nowych molekuł firma Sumi Agro ma w bliskich planach wprowadzenie na polski rynek produktów na bazie zupełnie nowych substancji czynnych.

Autor: Wojciech Suwara