Sukces w ochronie owoców miękkich

W dniu 10.10.2006 roku Komisja Europejska na posiedzeniu Komitetu Antydumpingowego przedstawiła propozycję nałożenia tymczasowych ceł antydumpingowych w imporcie truskawki mrożonej z Chin.

O nałożenie ceł wnioskowała Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego. Propozycja KE została poparta przez większość państw członkowskich UE. W związku z tym od 18.10.2006 roku będzie obowiązywać dotychczasowa stawka celna powiększona o cło antydumpingowe, którego wysokość generalnie będzie wynosić 34,2%. Wejście w życie ww. środków powinno znacząco ograniczyć zagrożenie ze strony stale rosnącego i odbywającego się po cenach dumpingowych importu truskawki mrożonej z Chin. W 2004 roku ceny w dostawach polskich truskawek na rynek UE-25 wynosiły 1.082 EUR/t, natomiast w 2005 roku wynosiły już tylko 717 EUR/t. W tym samym okresie średnia cena chińskich truskawek w imporcie do UE wyniosła 606 EUR/t, a w 2005 roku cena ta spadła do poziomu 461 EUR/t. Powyższa sytuacja powodowała wypieranie producentów z Polski, jako głównych dostawców mrożonych truskawek na rynek UE, na rzecz producentów z Chin.

źródło:biuro prasowe MRiRW