Sukces europejskiej strategii na rzecz zatrzymania ASF

Copa i Cogeca wspólnie z Europejską Unią Handlu Żywcem i Mięsem (UECBV) i Komisją Europejską, zorganizowały 20 stycznia w Berlinie w ramach Zielonego Tygodnia wysokiego szczebla wydarzenie, podczas którego zwróciły uwagę na sukces strategii na rzecz zatrzymania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń(ASF), która pozwoliła UE na umocnienie a nawet zwiększenie swojego udziału w rynku eksportowym.

Wydarzenie to rzuca światło na dynamikę unijnych producentów wieprzowiny, którym udało się wprowadzić skuteczne środki bioasekuracji w gospodarstwie, dzięki czemu UE poprawiła swoje wyniki na wielu z naszych rynków eksportowych i umocniła dobrą reputację unijnego łańcucha wieprzowiny. Od zeszłego roku ceny idą w górę. W rzeczy samej, najwyższy wzrost wartości eksportu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w sektorze rolnym UE został odnotowany w branży wieprzowej. Wyniósł on 1,3 mld €, co stanowi 34%-owy wzrost w stosunku do wartości eksportu w dwunastomiesięcznym okresie w zeszłym roku. Zmiany te są związane przede wszystkim z większym popytem w Chinach i na innych kluczowych rynkach – powiedział Martin Merrild, przewodniczący Copa

Natomiast Jos Goebbels, wiceprezes i przewodniczący sekcji ds. przemysłu mięsnego UECBV zwrócił uwagę na fakt, że UE jest drugim największym producentem wieprzowiny na świecie i największym eksporterem wieprzowiny i produktów wieprzowych.

Jakość oferowanych produktów doceniają konsumenci ze 140 krajów. W 2015 r. UE wyeksportowała ok. 3,266 mln ton (waga tusz) wieprzowiny i produktów wieprzowych o wartości 5 mld €, wnosząc w ten sposób znaczny wkład w nadwyżkę handlową UE. Tendencja ta utrzymała się w 2016 r. i spodziewamy się bardzo dobrych wyników w roku 2017 – stwierdzał Goebbels.

Sukces strategii na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń z kilku regionów w Europie, gdzie choroba ta aktualnie występuje, spotkał się z uznaniem dyrektor generalnej Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, Monique Eloit, która stwierdziała , że najważniejszym osiągnięciem międzynarodowej współpracy jest zdecydowanie wzrost poziomu zaufania między poszczególnymi krajami w regionie, a także większa przejrzystość co do sytuacji w tych krajach. Są to jej zdaniem kluczowe czynniki pozwalające na poprawę prewencji i kontroli.

Martin Merrild dodał, że najlepsze praktyki stosowane w różnych państwach członkowskich, które zostały zaprezentowane podczas seminarium, stanowią przykład dobrej koordynacji działań między Komisją, władzami krajowymi i podmiotami, co pozwoliło na zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywnościowego w sektorze wieprzowiny w UE. Zwrócił też uwagę na wkład głównych partnerów handlowych UE którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie walki z chorobą. Jos Goebbels poparł tę wypowiedź, wskazując, że UE zebrała wartościowe i potwierdzone doświadczenia związane z eliminacją tej choroby w przeszłości np. w Portugalii i Hiszpanii. Podkreślił, że seminarium to jest znakiem poważnego zainteresowania stron zainteresowanych z całej UE koordynacją działań na rzecz eliminacji afrykańskiego pomoru świń.

Źródło: Copa – Cogeca