Substancje aktywne w produkcji rolniczej – wnioski LIR

Mając na uwadze jednolity charakter przepisów Unii Europejskiej i krajów członkowskich UE zdaniem Lubelskiej Izby Rolniczej uzasadnione jest ujednolicenie zasad dotyczących dopuszczania jednakowej puli substancji aktywnych w produkcji rolniczej ze szczególnym wskazaniem upraw certyfikowanych, do których możemy zaliczyć chmiel.

Dlatego w ocenie LIR konieczne jest rozszerzenie puli substancji aktywnych stosowanych podczas chemicznej ochrony upraw chmielu o takie substancje czynne jak piraklostrobina, bioskalid, quinoxyfen, ditianon czy abamektyna.

Ponadto Lubelska izba Rolnicza wnioskuje o uchylenie zakazu stosowania środków ochrony roślin w uprawach przeznaczonych na zazielenianie gdzie zgodnie z nowymi przepisami Unii Europejskiej w zakresie zazieleniania , od 2018 roku wprowadzono zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA tj. na ugorach, międzyplonach, uprawach wiążących azot oraz na pasach gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, na których prowadzona jest produkcja.
Źródło: LIR

Opracował: Krzesimir Drozd