Stypendia pomostowe 2015

W ramach naboru w XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych przyznanych zostało 846 stypendiów. Jak z udało się nam dowiedzieć inauguracja XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych, połączona z wręczeniem dyplomów grupie tegorocznych stypendystów, odbędzie się w środę 25 listopada br.

Realizowany przez Fundacje Edukacyjną Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych Program Stypendiów Pomostowych kierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi,  pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.

Aplikować o stypendium na I rok studiów w 2015 roku mógł każdy maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku, zdał dobrze maturę i został przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych studiów I stopnia,  lub na I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich, mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców i pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty ogłaszanej każdego roku dla kolejnej edycji Programu. Ponadto pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub jest wychowankiem rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka. Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA i we Francji oraz staży w kraju.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności