Studiowanie o ziołach, bioinżynierii i agrobiznesie na UP Lublin

Od nowego roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będzie można studiować na trzech nowych kierunkach: agrobiznes, bioinżynieria oraz zielarstwo i terapie roślinne.

Od pola do stołu
Agrobiznes łączy działania, których celem jest wytworzenie produktów żywnościowych. Obejmuje wszystkie ogniwa łańcucha żywnościowego tj. od dostawców przemysłowych i rolniczych środków produkcji do nabywców produktów żywnościowych. Współczesny agrobiznes w sposób wymierny umożliwia analizę potrzeb i oczekiwań nabywców. Atrakcyjny pod względem treści i form program studiów inżynierskich i magisterskich stwarza możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w tym łańcuchu, jak zachęca Uczelnia.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu specjalności o podobnym profilu na kierunku rolnictwo.
 
Absolwent studiów kierunku agrobiznes może podjąć pracę w zakładach przemysłowych wykorzystujących nowoczesne technologie przetwarzania bioproduktów oraz przedsiębiorstwach usługowych. Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia biznesu. Może znaleźć zatrudnienie w agencjach i instytucjach zajmujących się zarządzaniem produktami spożywczymi.
 
Rozwój i równowaga
Bioinżynieria to kierunek łączący nauki przyrodnicze i techniczne. Zajmuje się pogłębianiem wiedzy i propagowaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie modelowania organizmów i środowiska w celu zapewnienia zdrowia ludzkiego i promowania zrównoważonego rozwoju. Tak sprofilowany kierunek bioinżynierii będzie pierwszym unikalnym kierunkiem realizowanym w Polsce. Studia z podobnego zakresu są prowadzone w Uniwersytetach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Japonii, zachęcają twórcy kierunku.
 
Absolwent przygotowany będzie do pracy w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne oraz w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a także w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Może podjąć pracę w przemyśle, instytucjach wspomagających rolnictwo, administracji, jednostkach samorządowych zwłaszcza powiązanych z projektowaniem i kontrolą zakładów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne w zakresie modelowania i ochrony środowiska.
 
Wszystko o ziołach
Zielarstwo i terapie roślinne to pierwszy w Polsce kierunek omawiający zagadnienia dotyczące szeroko pojętego zielarstwa i ziołolecznictwa. Zielarstwo to dział wiedzy zajmujący się identyfikacją, hodowlą, uprawą, zbiorem i badaniem roślin mających zastosowanie w profilaktyce, lecznictwie, kosmetyce, dietetyce. Obejmuje także zagadnienia związane z przygotowaniem leczniczych surowców roślinnych pochodzących ze stanowisk naturalnych oraz z uprawy, a także ich przetwórstwem i przechowywaniem. Proces uprawy, zbioru oraz przerobu roślin podporządkowany jest wykorzystaniu otrzymanego surowca w przemyśle farmaceutycznym perfumeryjno – kosmetycznym, spożywczym oraz w gospodarstwie domowym.  
 
Absolwent zdobywa wiedzę o roślinach zielarskich oraz ich podstawowych funkcjach życiowych, zna wymagania środowiskowe oraz zasady agrotechniki, zbioru i przerobu ziół, a także ma wiedzę z zakresu analityki laboratoryjnej, standaryzacji i oceny jakości surowców roślinnych, obrotu oraz sprzedaży ziół i preparatów ziołowych i wykorzystania wymienionych produktów w terapiach roślinnych, jak podkreślają twórcy kierunku.
 
Oprac. EG