Strzeż się nielegalnych środków ochrony roślin

Nielegalne, podrabiane środki ochrony roślin stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka i dla środowiska, nie podlegają regulacjom prawnym, nie są poddawane żadnym badaniom (toksyczności, skuteczności), nie wiadomo, jakie substancje chemiczne zawierają i jakie jest ich działanie oraz oddziaływanie na uprawy, środowisko i, co najważniejsze, na bezpieczeństwo i zdrowie człowieka.

Skutki działania nielegalnych produktów mogą być różne – od braku skuteczności, przez zniszczenie sprzętu, do całkowitego zniszczenia plonu.

Dbaj o swoje plony, o środowisko i o konsumentów, stosuj legalne, zarejestrowane środki ochrony roślin.

Przy zakupie środków ochrony roślin, pamiętaj o kilku zasadach:
1.środki ochrony roślin kupuj u autoryzowanego dystrubutora lub w autoryzowanym sklepie handlującym środkami ochrony roślin.
Strzeż się handlu obwoźnego oraz środków dostępnych na targowiskach
2. pamiętaj o dowodzie zakupu (faktura / paragon)
3.etykieta musi być trwale przymocowana do opakowania i bezwzględnie musi być w języku polskim.
4.kupując środek, zwróc uwagę na specjalne znaki zabezpieczające.
W przypadku firmy DuPont jest to specjalny trójwymiarowy hologram, IZON

Oryginalne środki ochrony roślin firmy DuPont, posiadają specjalny hologram, dzięki któremu środki DuPont łatwo odróżnić od środków podrabianych.
Nasz hologram to obraz w 3D z czerwonym logo DuPont
Czerwony napis Crop Protection” umieszczony jest na zielonej mapie świata.

Upewnij się, że kropki na każdej krawędzi pokazują się i znikają niezależnie w chwili przechylania hologramu Izon®.

Przechyl hologram żeby zobaczyć
•1 kropkę z lewej strony,
•2 kropki z prawej strony,
•3 kropki na górze,
•4 kropki na dole.

Hologram DuPont zawiera unikalny, indywidualny dla każdego produktu, niepowtarzalny – 7 alfa numeryczny – kod. Jeżeli masz wątpliwości co do produktu, zadzwoń pod numer 0800 800 167 i podaj kod odczytany z hologramu.