Straty z powodu klęsk żywiołowych – jest wsparcie

Rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu suszy nie muszą załamywać rąk. Mogą oni otrzymać wsparcie, jednak komisje muszą pracować sprawniej.

Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia udzielania wsparcia dla rolników poszkodowanych przez suszę. Dlatego zachęcam komisje o jak najszybsze szacowanie poziomu strat na polach rolników – informował na początku lipca minister rolnictwa Marek Sawicki.
Ministerstwo rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy ponieśli w tym roku straty w swoich gospodarstwach w wyniku wystąpienia m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, pioruna lub obsunięcia się ziemi powinni zgłosić je jak najszybciej do urzędu gminy lub urzędu wojewódzkiego. Zgłoszone szkody zostaną oszacowane przez specjalną komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych strat. W przypadku suszy komisja oszacuje szkody w uprawach znajdujących się na obszarach gmin, na których wystąpiła ta klęska.

Komisja powinna dokonać oszacowania szkód:

  • w terminie 2 miesięcy od dnia ich zgłoszenia przez producenta rolnego, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji,
  • w terminie 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi – w przypadku szkód w środku trwałym,
  • w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód w budynkach gospodarczych lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź.

Z oszacowania szkód komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, który podpisuje komisja oraz producent rolny, przy czym jeden z egzemplarzy otrzymuje producent rolny. Protokoły te będą stanowiły podstawę do udzielenia wsparcia finansowego przez ARiMR.
Jedną z form takiej pomocy są tzw. kredyty klęskowe, w których spłacie pomaga Agencja, pokrywając za rolników znaczną część należnego bankom oprocentowania. Inną formę wsparcia rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia np. suszy, będzie pomoc udzielana w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”. Uruchomienie tego działania finansowanego z PROW 2014 – 2020, zapowiedział 27 lipca na konferencji we Wrocławiu, minister rolnictwa Marek Sawicki.

Renata Struzik, źródło: ARiMR