Straty w produkcji żywności

Szwedzki Instytut ds. Żywności I Biotechnologii (SIK) opublikował raport dotyczący „marnowania” żywności na świecie. W całym łańcuchu produkcyjno – przetwórczym największe straty obserwowane są na etapie końcowym – na etapie konsumpcji – nawet do 28%.

Obserwacji w stratach żywnościowych poddano następujące grupy produktów – zboża, bulwy, oleiste i strączkowe, warzywa i owoce oraz mięso, ryby i owoce morza oraz w końcu mleko. Raport uwzględnia ponadto następujące ugrupowania państw: Europę wraz z Rosją, Północna Amerykę i Oceanię, Azję, Afrykę oraz Amerykę Łacińską.
Na etapie samej tylko produkcji największe straty w zbiorach owoców i warzyw odnotowuje się w krajach Ameryki Łacińskiej, w krajach Ameryki Północnej oraz Oceanii, Europie i Rosji – po około 20%, a także w krajach Afryki Płn. oraz Zachodniej i Centralnej Azji – po około 17%. Na etapie przechowalni i magazynowania największe stary w produktach ogrodnictwa odnotowują ponownie kraje Ameryki Łacińskiej– po 10%. Etap przetwórstwa oraz pakowania – tu nawet 25% straty w krajach Afryki Płn. oraz Płd. i Płd – Zach Azji, pozostałych krajach afrykańskich oraz po 20% w Ameryce Łacińskiej i Afryce Płn. oraz Zachodniej i Centralnej Azji.
Zdecydowanie w całym łańcuchu produkcyjno – przetwórczym największe straty obserwowane są na etapie końcowym – na etapie konsumpcji – nawet do 28% w przypadku państw Ameryki Płn. i Oceanii, w przypadku państw europejskich jest to około 20% oraz około 15% w przypadku państw azjatyckich.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: Eucofel)