Strategie Grains podnosi prognozy zbiorów zbóż

W raporcie z 19 czerwca br. francuscy analitycy podwyższyli prognozę tegorocznych zbiorów zbóż w Unii – z wcześniejszych ok. 299,8 mln ton do 300,7 mln ton. Strategie Grains przewiduje najlepszego wyniku unijnej produkcji pszenicy miękkiej od 2008 roku.

Skorygowano przede wszystkim przewidywaną wysokość produkcji pszenicy miękkiej – z 137,4 mln ton do 139,4 mln ton. Oznacza to jednocześnie poziom zbiorów o 3% przekraczający zeszłoroczny wynik. Znaczna korekta uwzględnia przede wszystkim spodziewaną poprawę rezultatów w następujących krajach: Niemczech, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji, Węgrzech, Republiki Czech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii, jak również zwiększony areał upraw w Finlandii. We wszystkich wymienionych krajach łączny wzrost produkcji w stosunku do poprzednich prognoz wyniósł 2,5 mln ton, co z nadwyżką zrekompensowało oczekiwany spadek zbiorów – o 0,5 mln ton – w Hiszpanii i Chorwacji.
 
Strategie Grains podkreśla, że warunki dla upraw zbożowych w Unii były prawie wszędzie bardzo dobre na obszarze Unii Europejskiej, z wyjątkiem Hiszpanii, gdzie susza wpłynęła na znaczne ograniczenie potencjału plonowania.
 
Podobnie więc, jak inne ośrodki prognostyczne, także Strategie Grains przewiduje najlepszego wyniku unijnej produkcji pszenicy miękkiej od 2008 roku, dzięki korzystnym warunkom pogodowym w okresie ostatniego miesiąca. Majowe i czerwcowe opady deszczu poprawiły kondycję upraw w centralnej Europie, jak również w dotkniętym wcześniej suszą północno-wschodniej części Francji – poinformował SG. Wilgotność wiąże się jednak z ryzykiem pogorszenia parametrów jakościowych ziarna. Takie zagrożenie jest w szczególności odnotowywane w uprawach pszenicy miękkiej i durum we Włoszech oraz w Grecji i generalnie dla upraw zbożowych w Rumunii i Bułgarii.

W przypadku jęczmienia francuscy analitycy zredukowali nieznacznie wcześniejsza prognozę – o około 0,5 mln ton do 55,5 mln ton. oznacza to zbiory o 7% niższe w porównaniu z ubiegłorocznymi. Na cięcia prognoz wpłynęły przede wszystkim spodziewane gorsze rezultaty w Hiszpanii i Francji. W Hiszpanii sa to skutki suszy, a we Francji suchej wiosny. Spadki te zostały jednak częściowo zrekompensowane poprzez poprawę prognoz dla – łącznie o 600 tys. ton – dla Niemiec, Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polski, Węgier, Chorwacji, Rumunii oraz Bułgarii. W połowie czerwca br. w niektórych unijnych krajach rozpoczęto żniwa jęczmienia. Dotyczy to takich krajów jak: Hiszpania, Włochy, Grecji, Bułgarii i w południowej Francji.

SG pozostawiła bez większych zmian prognozę zbiorów kukurydzy w Unii – w wysokości 65,9 mln ton. Oznacza to produkcję o 2% powyżej ubiegłorocznego wyniku.

(Źródło: FAMMU/ FAPA)