Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa – konsultacje społeczne

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.

Z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030

– Uwagi, wnioski, opinie można składać do 2 lipca 2019 r. na adres strategia@minrol.gov.pl (tytuł wiadomości „Konsultacje SZRWRiR”) lub na adres pocztowy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa – informuje Biuro Prasowe MRiRW.

Źródło: MRiRW