Strategia rozwoju sektora wołowiny

Strategia rozwoju rynku wołowiny opracowana przez sektor „Polska wołowina 2022″ została przyjęta 27 kwietnia.

Dokument strategii został złożony do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z prośbą o czynne uczestnictwo resortu we wdrożeniu strategii Polska Wołowina 2022 i wykorzystaniu tej propozycji do Projektu „Polska Wołowina” stanowiącego istotny komponent rządowego programu strategicznego „Projekty rozwoju branż” w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Opracowana strategia obejmuje wspólne działanie całego sektora mające na celu:

  • trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny, obejmujący działania zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego.
  • wzrost rentowności całego łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym, obejmujący m. in. utrzymanie systemu płatności bezpośrednich do bydła wraz z ich modyfikacją mającą na celu wsparcie krów mamek, wzrost kompetencji rolników oraz inne działania wspierające zwiększenie korzyści rynkowych dla producentów i przetwórców.
  • innowacyjny i inteligentny rozwój branży, obejmujący wykorzystanie badań naukowych i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a działalnością rolniczą.
  • integrację łańcucha wartości w duchu transparentności i dzielenia wspólnych wartości oraz celów.

Przyjęto założenie, że płatności bezpośrednie do bydła będą zachowane bez zmian co do wielkości budżetu, a może być zmieniona ich struktura.

Strategia skupia się działaniach, które mogą być finansowane ze środków branży tj. producentów żywca, przetwórców i innych uczestników łańcucha dostaw wołowiny, oraz środków publicznych z PROW, modyfikacji płatności bezpośrednich (neutralnych w kalkulacji kosztów), dozwolonej pomocy Państwa (środków krajowych), środków UE z WPR na promocję, środków na badania i rozwój z NCBiR.

– Sektor wołowiny osiągnął w 2017 roku prawie 1,4 mld EUR nadwyżki eksportowej i ma kluczowe znaczenie w polskim bilansie handlowym artykułami rolno spożywczymi. Branża stoi jednak przed wyzwaniami w najbliższych latach w związku ze zmierzającymi do zakończenia negocjacjami umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur, co ma istotne znaczenie dla towarów wrażliwych a w szczególności dla wołowiny, oraz w związku z Brexitem który w wypadku twardego wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnego rynku będzie miał silny wpływ na sytuację producentów żywca wołowego w UE a szczególnie w Polsce, która jest drugim eksporterem wołowiny w Unii Europejskiej. Polscy producenci wyprodukowali w ubiegłym roku blisko 550 tys. ton wołowiny w ekwiwalencie tusz, z czego 88% tj. prawie 500 tys. ton wołowiny w ekwiwalencie tusz zostało wywiezione poza granice Polski – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: MRiRW