Strategia promocji żywności

Do konsultacji społecznych został skierowany opracowany w resorcie rolnictwa pt. “Strategia promocji żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

Jak ustaliliśmy celem opracowanej strategii jest przede wszystkim zwiększenie rozpoznawalności marki polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych poprzez kształtowanie pozytywnego jej wizerunku, a także zwiększenie konkurencyjności polskich produktów żywnościowych na rynkach zagranicznych, w tym dywersyfikacja i zdobywanie nowych rynków zbytu.

Dlatego też jak zaznacza MR i RW , strategia określa miedzy innymi spójne zasady komunikacji marki polskich produktów żywnościowych, a także wyznacza priorytetowe kierunki działań promocyjnych na rynkach
zagranicznych.

Źródło: MR i RW