Strączkowe i motylkowe z dopłatami

Według informacji uzyskanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisja Europejska zaakceptowała propozycję ministra Marka Sawickiego o uruchomieniu w Polsce w latach 2010 – 2012 programu wsparcia specjalnego dla rolników z terytorium całego kraju, uprawiających rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne.

Przy założeniu, że powierzchnia upraw wyniesie 180 000 ha(dziś wynosi ona 130 000 ha), stawka płatności wyniesie 60 euro na hektar rocznie. Jeśli jednak powierzchnia upraw przekroczy zakładaną wielkość, to wysokość stawki ulegnie automatycznemu zmniejszeniu.
Programem wsparcia zostaną objęte wszystkie gatunki roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych oraz ich mieszanki, ale tylko w plonie głównym. Dopłat do upraw stosowanych w tzw. międzyplonach program nie obejmuje.
Ministerstwo nie planuje wprowadzenia zamkniętej listy roślin, których uprawa będzie uprawniała do ubiegania się o wsparcie. Kwalifikowalność danej uprawy będzie każdorazowo oceniana przez właściwy organ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podobnie jak dzieje się to w przypadku krajowej płatności uzupełniającej w sektorze I.
Obecnie trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem programu, które potrwają około trzech tygodni. Póżniej musi go zaakceptować Rada Ministrów, z czym nie powinno być najmniejszych problemów.