Stosowanie środków zawierających glifosat zgodnie z zaleceniami jest bezpieczne

fot. K. Drozd

Wbrew temu co głoszą niektóre organizacje prokonsumenckie, rolnicy mogą bez obaw, że szkodzą innym, stosować środki ochrony roślin zwierające glifosat. Według Ministerstwa Zdrowia stosowanie środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie tę substancję, zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania jest w świetle aktualnej wiedzy bezpieczne.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, będący instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Zdrowia śledzi na bieżąco oficjalne publikacje naukowe i opinie instytucji międzynarodowych dotyczące możliwości wystąpienia skutków zdrowotnych wynikających ze stosowania pestycydów (w tym glifosatu). Do takich niezależnych instytucji należą m.in. Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), oraz wspólne posiedzenia Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa ONZ w sprawie Pozostałości Pestycydów (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, JMPR) stanowiące na całym świecie wykładnię dla zarządzania ryzykiem zdrowotnym wynikającym z obecności pozostałości pestycydów w żywności

– Odnowienie przez Komisję Europejską zatwierdzenia glifosatu (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2324 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011) świadczy o tym, że stosowanie środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie tę substancję, zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, jest w świetle aktualnej wiedzy bezpieczne zarówno dla konsumentów, jak i operatorów wykonujących zabiegi agrochemiczne oraz pracowników polowych (przy zachowaniu określonych środków ochrony osobistej), a także rezydentów i osób postronnych. Naukową podstawę do podjęcia powyższej decyzji stanowiły opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), którym towarzyszył wieloetapowy proces konsultacji i recenzji ze strony uznanych instytucji państw członkowskich – informuje Waldemar Kraska , sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Natomiast zdaniem resortu zdrowia stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z etykietą – instrukcją stosowania stanowiącą załącznik do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie środka do obrotu nie powinno mieć miejsca, przy czym nadzór nad prawidłowością stosowania tych środków leży w kompetencjach inspekcji podległych resortowi rolnictwa.

– Istnienie najmniejszych (ale uzasadnionych i udowodnionych) przesłanek wskazujących na potencjalną możliwość szkodliwego oddziaływania substancji czynnych (w tym glifosatu), dyskwalifikuje możliwość stosowania takiej substancji jako składnika środków ochrony roślin. Ponadto EFSA, po dogłębnej analizie wyników wielu badań toksykologicznych stwierdził, że nie ma dowodów wskazujących na kancerogenne działanie glifosatu dla ludzi – podsumowuje minister Kraska.

Glifosat został wprowadzony na rynek przez firmę Monsanto w 1974 roku jako składnik herbicydu totalnego Roundup.

2 KOMENTARZE

  1. W USA Monsanto przegrało sprawę o odszkodowanie która wytoczył rolnik który stosował glikofsad i zachorował na raka.Ponadto glifosad może powodować mutacje genetyczne płodu powodując wiele chorob genetycznych.O tym się nie piszę bo właścicielem jest niemiecki i kasa się liczy zdrowie konsumenta na końcu .

  2. Glifosad jest wycofany w wielu krajach w tym w Niemczech.Sa badania wskazujące na rakotwórczość słoi zawartych w Randapue.Jest dopuszczony bo właścicielem Monsanto jest Niemiecka firma Bayer.Kasa rządzi bezpieczeństwo na dalszym planie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności