Stop przełowieniom i marnotrawstwu rybołówstwa

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa, łącznie ze środkami przeciw przełowieniu oraz zakazem pozbywania się na morzu niechcianych, a już złowionych ryb, spełniająca najważniejsze postulaty Parlamentu została przyjęta w głosowaniu, we wtorek. Nowe przepisy, które powinny pozwolić na bardziej zrównoważone rybołówstwo, zaczną obowiązywać od początku 2014 roku.

Ta reforma rozprawi się z największym problemem wspólnej polityki rybołówstwa, jakim jest przełowienie. Rada Unii Europejskiej będzie teraz zobowiązana do działania w sposób pozwalający na negocjowanie zrównoważonych kwot połowowych – powiedziała odpowiedzialna za pracę nad przepisami Ulrike Rodust (S&D, DE).
Rybacy będą musieli przestrzegać zasady „maksymalnego podtrzymywalnego połowu” (MSY), tzn. nie łapać więcej ryb niż dane stado może odtworzyć w ciągu roku. Celem jest odnowienie i zachowanie stad powyżej poziomu, który potrzebny jest do wytworzenia MSY.
Zakaz marnotrawstwa
Marnotrawstwo, polegające na wyrzucaniu złowionych już ryb, zwykle z powodu ich zbyt małej wagi lub niewłaściwego gatunku, odnosi się do prawie jednej czwartej wszystkich połowów w UE. Większość wyrzuconych ryb ginie.
Aby zakończyć te praktyki, które obecnie nie są zakazane, statki będą miały obowiązek wyładowania 95% całego połowu, zgodnie z ustalonym harmonogramem, różnym dla poszczególnych łowisk oraz gatunków, który wprowadzany będzie stopniowo od 2015 roku. Parlament walczył o utrzymanie wielkości obowiązkowego wyładunku, na poziomie, który w praktyce oznaczać będzie prawie całkowity zakaz pozbywania się niechcianych ryb.
Złapane ryby, niespełniające norm, będą używane do innych celów niż konsumpcja przez ludzi.
Wszechstronna reforma
Reforma wprowadza zmiany w wielu zasadach wspólnej polityki rybołówstwa. Na przykład zasada zachowania równowagi obowiązywać będzie odtąd także statki rybackie z UE łowiące poza wodami terytorialnymi Unii. Oznacza to, że rybacy z UE będą mogli łowić tylko nadmiar ryb na wodach terytorialnych krajów trzecich. Ponadto, państwa członkowskie posiadające zbyt dużą flotę rybacką, mogą zostać ukarane wstrzymaniem subsydiów unijnych
Dodatkowo, nowe przepisy o sposobie sprzedaży oraz informowania konsumentów zapewnią kupującym wyczerpujące informacje, dzięki etykietom podającym szczegóły dotyczące, między innymi, miejsca oraz narzędzi używanych podczas łowienia.
Przedstawiciele państw członkowskich muszą formalnie przyjąć stanowisko Parlamentu w drugim czytaniu, zanim przepisy opublikowane zostaną w Dzienniku Urzędowym UE.
(wrp.pl)