Stawki płatności bezpośrednich za 2011 r.

Znany jest już kurs wymiany PLN/EUR, po którym przeliczane będą stawki płatności bezpośrednich za 2011 r., wynosi on 4,4050 PLN/EUR.

Według projektów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawki poszczególnych płatności, które zakładają określenie stawek płatności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie, wynoszą:
– Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 710,57 PLN/ha;
– uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 274,21 PLN/ha;
– płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 476,08 PLN/ha;
– płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) – 396,14 PLN/ha;
– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 173,33 PLN/tonę;
– przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich – 1 762 PLN/ha (łącznie część unijna i krajowa);
– płatność cukrowa – 55,60 PLN/tonę;
– płatność do krów – 410,03 PLN/szt.;
– płatność do owiec – 102,69 PLN/szt.;
– specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 219,19 PLN/ha.
Ostateczne wysokości stawek, które zostaną wykorzystane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do naliczania płatności rolnikom, będą znane po zakończeniu procesu legislacyjnego, tj. po opublikowaniu stosownych rozporządzeń. Do tego czasu podane wartości stanowią jedynie stawki proponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wypłata płatności będzie następowała w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.