Stawki płatności bezpośrednich za 2016 r.

Europejski Bank Centralny 30 września 2016 roku  opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r. Wynosi on 4,3192 zł za 1 EUR, a więc jest o 0,07 złotego wyższy od kursu stosowanego za ubiegły rok.


W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 r. wyniesie ponad 14,8 mld złotych i będzie wyższa od kwoty ubiegłorocznej o blisko 316 mln złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

Jednolita płatność obszarowa – 462,05 zł/ha
Płatność za zazielenienie – 310,10 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika – 231,97 zł/ha
Płatność dodatkowa – 172,79 – zł/ha
Płatność do bydła – 256,20 zł/szt.
Płatność do krów – 322,62 zł/szt.
Płatność do owiec – 111,95 zł/szt.
Płatność do kóz – 68,25 zł/szt.
Płatność do roślin wysokobiałkowych – 430,49 zł/ha
Płatność do chmielu – 2 317,00 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1287,75 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych – 1952,25 zł/ha
Płatność do pomidorów – 3074,09 zł/ha
Płatność do owoców miękkich – 904,78 zł/ha
Płatność do lnu – 289,94 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych – 547,59 zł/ha
Płatność do tytoniu – Virginia – 4,12 zł/kg
Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,89 zł/kg

Źródło: MRiRW