Stawki dopłat do materiału siewnego

26 października zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 (Dz. U. poz. 1997).

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia stawki dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

  • 92,45 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych,
  • 147,90 zł – w przypadku roślin strączkowych,
  • 462,25 zł – w przypadku ziemniaków.

Źródło: KOWR