Stawki dopłat do materiału siewnego powinny być wyższe

Zdaniem samorządu rolniczego przedstawione projekcie rozporządzenia Rady Ministrów stawki dopłat  do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017, pomimo że są wyższe niż w 2016 roku, to są jednak znacznie niższe niż w latach ubiegłych, np. w roku 2014.

W ocenie samorządu rolniczego konieczne jest podjęcie  działań mających na celu zmianę zasady określenia stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz aby wysokość stawek była znana w dniu składania wniosku. Ponadto izby wnioskują , aby rolnik otrzymywał zwrot w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a wysokość stawek dopłat do materiału siewnego była co roku wyższe.

–  W roku 2015 obniżono znacznie stawki dopłat, co w konsekwencji nie przyczynia się do wzrostu zainteresowania wśród rolników wymianą materiału siewnego, a wręcz przeciwnie – w 2017 r. znacznie spadła powierzchnia gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany – informuje Krajowa Rada Izby Rolniczych.

Źródło: KRIR