Stawki dopłat już znane – ARiMR rozpoczyna naliczanie

ARiMR przystąpiła do naliczania płatności bezpośrednich za rok 2008. Pierwsze przelewy będą realizowane od dnia 1 grudnia br. W pierwszej kolejności płatności otrzymają powiaty dotknięte tegoroczną klęską suszy. Znane są już stawki płatności bezpośrednich obowiązujących w tym roku. Łączna koperta finansowa na realizację płatności bezpośrednich za rok 2008 wynosi ponad 9,3 mld zł. N

Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom w 2008 roku oraz stawki płatności na rok 2008:
jednolita płatność obszarowa (JPO) – 339,31 zł/ha
krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
płatność do grupy upraw podstawowych – 269,32 zł/ha
płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) – 407,60 zł/ha
płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 591,50 zł/ha
płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 379,55 zł/ha
płatność do upraw roślin energetycznych – 152,85 zł/ha
płatność cukrowa – 39,45 zł/tonę
pomoc do rzepaku – 176 zł/ha

Nowe schematy pomocowe w roku 2008
Od 2008 roku rolnicy mogą ubiegać się o płatności w ramach dwóch nowych schematów pomocowych:
oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 133,65 zł/tonę
przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1358,68 zł/ha (z czego 781,24 zł z budżetu UE, 577,44 z budżetu krajowego)
Naliczanie płatności
Obecnie ARiMR przystąpiła do naliczania płatności bezpośrednich. W pierwszej kolejności do naliczania skierowane zostały wnioski rolników złożone w 89 powiatach dotkniętych klęską suszy (na terenie 7 województw).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacja płatności na rachunki bankowe rolników może nastąpić od dnia 1 grudnia 2008 r. Planuje się, że dla ok. 850 tys. rolników realizacja płatności nastąpi w miesiącu grudniu 2008 r. Planowana kwota płatności do realizacji w grudniu wyniesie ok. 3,8 mld zł, co stanowi ok. 41% łącznej koperty finansowej przewidzianej na realizację płatności bezpośrednich za rok 2008.

W analogicznym okresie, w roku 2007, w miesiącu grudniu płatności zrealizowano dla 650 tys. rolników na łączną kwotę 2,2 mld zł.

ARiMR planuje wydanie wszystkich decyzji administracyjnych w sprawie przyznania płatności do dnia 1 marca 2009 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja powinna zakończyć wypłatę dopłat bezpośrednich do 30 czerwca 2009 r.

W tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ponad 1 milion 300 tysięcy rolników.

MS/Wrp.pl