Stawki czynszu za ziemię ustabilizowały się

Jak wynika z najnowszych danych w III kwartale br. średni czynsz dzierżawny ustabilizował się na poziomie 6,3 dt pszenicy za 1 ha – poinformowało biuro prasowe Agencji Nieruchomości Rolnych. Jest on porównywalny z czynszem z I kwartału br. (6,4 dt pszenicy za 1 ha) i ze średnim w roku ubiegłym, kiedy wyniósł 6,7 dt pszenicy za 1 ha. N

Od początku roku Agencja wydzierżawiła nieruchomości o powierzchni 23 200 ha podpisując 1 655 umów. W III kwartale podpisano 345 umów dzierżawnych obejmujących powierzchnię 5 260 ha. W ostatnim okresie Agencja odnotowuje spadek zainteresowania wydzierżawianiem gruntów.

Ceny czynszu ustabilizowały się, ale rośnie za średnia cena za ha ziemi z zasobów Skarbu Państwa. W III kwartale wyniosła ona 12 297 zł i była ponad 400 zł wyższa niż w II kwartale br. (wtedy wyniosła 11 869 zł za 1 ha).

Obecnie w Zasobie znajduje się 2,4 mln ha, z których 1,8 mln ha jest przedmiotem dzierżawy. Dzierżawa jest najważniejszą formą rozdysponowania nieruchomości stosowaną przez ANR i obejmuje 3/4 powierzchni gruntów pozostających w Zasobie.

Spośród ok. 117 tys. trwających umów dzierżawy, umowy dotyczące nieruchomości powyżej 100 ha stanowią 2,5% (ok. 3000 umów) i obejmują powierzchnię ok. 1,2 mln ha.

MS/Wrp.pl