Stawiają na nawozy mineralne

Zdaniem Mazowieckiej Izby Rolniczej  trzeba zabezpieczyć w prawodawstwie Unii Europejskiej dalszą możliwość stosowania w produkcji nawozów mineralnych fosforytów zawierających kadm.

Wykluczenie fosforytów pochodzących ze „źródeł afrykańskich” spowoduje drastyczny wzrost cen nawozów mineralnych. To bezpośrednio wpłynie na wzrost kosztów produkcji i zmniejszenie konkurencyjności polskich produktów. Ograniczy również możliwość produkcji nawozów mineralnych we wszystkich polskich zakładach produkujących nawozy mineralne i otworzy rynek takim producentom,  którzy mają wyłączność i dostęp do źródeł apatytów (źródło fosforu bez kadmu) – mówi Wojciech Biniewicz, przewodniczący Rady Powiatowej MIR  Powiatu Gostynińskiego.

Źródło: MIR

Opracował: Samuel Skrzysz