Startowe nawożenie zlokalizowane kluczem do sukcesu

Nawożenie startowe do aplikacji ultrazlokalizowanej w burakach cukrowych skutecznie poprawia plonowanie i jakość surowca. Zapraszamy na wywiad z dr hab. Mirosławem Nowakowskim z IHAR-PIB w Bydgoszczy.

Artur Kozera: Pracuje Pan jako kierownik Zakładu Technologii Produkcji Roślin Okopowych w Oddziale IHAR-PIB w Bydgoszczy.  Co jest obszarem Pana zainteresowań naukowych i prac badawczych?
dr hab. Mirosław Nowakowski: Zajmuje się doskonaleniem technologii produkcji buraka cukrowego, a zwłaszcza nawożeniem i stosowaniem międzyplonów.

A. K.: Zainteresował się Pan działaniem nawozów startowych do aplikacji ultrazlokalizowanej. Co skłoniło Pana do zbadania tej grupy produktów?
M.N.: Od kilkunastu lat prowadzę badania nad poprawieniem skuteczności działania nawozów mineralnych. Na początku zajmowaliśmy się w Instytucie dokarmianiem dolistnym buraka, nieco później rozszerzyliśmy zakres prac o badania nad techniką nawożenia zlokalizowanego. Okazało się, że technika ta wpływa na dużo lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych przez rośliny i przyczynia się do uzyskania wyższych plonów o lepszej jakości. Obok efektów ekonomicznych posiada ona także walory proekologiczne, gdyż w następstwie jej stosowania tylko niewielkie ilości składników nawozowych zanieczyszczają środowisko. Bardzo mnie zainteresowało, gdy na polskim rynku pojawiły się nawozy startowe aplikowane nową zlokalizowaną metodą – współrzędnie. Postanowiliśmy wówczas zbadać te innowacyjne nawozy w doświadczeniach.

A. K.: Czy efektywność tych preparatów jest wyższa niż konwencjonalnych nawozów?
M.N.: Efektywność nawozów startowych jest zdecydowanie wyższa w porównaniu do nawożenia tradycyjnego, ponieważ jest wypadkową ponad 2-krotnie lepszego wykorzystania składników. Nawozy startowe stosowane są w formie mikrogranuli równocześnie z siewem nasion buraka, w tym samym rzędzie i na tą samą głębokość co nasiona. Zapewnione są więc optymalne warunki nawożenia umożliwiające pobranie przez buraka prawie całej dawki 20-30 kg/ha nawozu, przy minimalnym nakładzie energetycznym rośliny na penetrowanie gleby w poszukiwaniu składników nawozowych. Buraki szybciej wówczas się rozwijają, a zatem mają znacznie szybszy start na początku okresu wegetacji.

A. K.: Na czym polega wspomniane przez Pana zjawisko przyspieszania startu buraków cukrowych?
M.N.: Szybkie tempo początkowego rozwoju buraków cukrowych jest bardzo ważne ze względu na korzyści sanitarne, produkcyjne i końcowy efekt finansowy. O szybkim starcie roślin decyduje nie tylko technika współrzędna, ale także korzystny skład i stosunek składników w nawozie startowym, tzn. N, P, Mg i mikroskładniki, a także forma nawozu – bardzo dobrze rozpuszczalne mikrogranule, łatwo dostępne dla korzeni roślin nawet w warunkach niedoboru wody, czy też przy niekorzystnym odczynie gleby.

A. K.: Od jak dawna prowadzi Pan doświadczenia z tymi nawozami?
M.N.: Cztery lata ocenialiśmy w ścisłych doświadczeniach polowych efekty plonotwórcze zlokalizowanej aplikacji nawozów startowych w uprawie buraka cukrowego.

A. K.: Czy poradziłby Pan rolnikom włączenie tych preparatów do standardowych metod agrotechniki?
M.N.: Jak najbardziej. Zastosowanie nawozów startowych w dawkach 20-30 kg/ha w uprawie buraka cukrowego łącznie z siewem jest opłacalne i przynosi cały szereg wymienionych już pozytywnych efektów, które przekładają się na istotny przyrost plonu korzeni i cukru.

A.K.: Jaką rolę mogą odegrać te nawozy w nowoczesnych technologiach produkcji w najbliższych latach?
M.N.: Technika zlokalizowanej aplikacji nawozów startowych stosowana jest coraz częściej, także w Polsce, w ramach zintegrowanej, tradycyjnej lub konserwującej uprawy. Znaczna część nowych siewników punktowych do wysiewu roślin rolniczych i warzywniczych w szerokiej rozstawie rzędów wyposażona jest w aplikatory nawozowe, które należałoby po prostu wykorzystać (np. podczas realizacji usługi siewu lub wypożyczyć od firmy oferującej nawozy) i przy niewielkim wzroście kosztów osiągnąć istotnie lepszy efekt finansowy z uprawy buraka cukrowego.  Zlokalizowane i współrzędne nawożenie jest poza tym jednym z ważnych elementów składowych rolnictwa precyzyjnego oraz „strip tillage”, czyli uprawy pasowej.

Z uwagi na ograniczoną, różnymi trudnościami na rynku światowym, opłacalność produkcji buraka cukrowego, konieczne jest obecnie wykorzystanie wszystkich możliwości zwiększenia plonu i poprawy jego jakości, w tym także poprzez nawożenie współrzędne z udziałem nawozów startowych.

A.K.: Dziękuję za rozmowę.