Stare i nowe płatności

Ponad 1,7 mld zł przekazała ARiMR do 9 grudnia na konta bankowe rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2008 r. Od 1 grudnia ARiMR realizuje także dwa nowe rodzaje płatności bezpośrednich: do pomidorów oraz truskawek i malin. Limit wydatków przeznaczonych na takie dopłaty za 2008 r. wynosi nieco ponad 65 mln zł, a o płatności te ubiega się ponad 37 tys. rolników.

Po siedmiu dniach realizacji płatności bezpośrednich za 2008 r., ARiMR przekazała na konta bankowe 371,8 tys. rolników ponad 1,72 mld zł. Oznacza to, że każdego dnia Agencja dokonuje ponad 50 tys. przelewów bankowych. Tak wysokiego tempa wypłacania dopłat bezpośrednich nie było nigdy wcześniej.

Jeszcze w grudniu ARiMR planuje wypłacić pieniądze z tego tytułu ponad 850 tys. rolników.
Realizację dopłat bezpośrednich za 2008 r. Agencja rozpoczęła w poniedziałek, 1 grudnia br., zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.

Dopłaty obszarowe w pierwszej kolejności przekazywane są na konta bankowe rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą. W sumie ponad 1,42 miliona polskich rolników z tytułu dopłat bezpośrednich i uzupełniających za 2008 rok dostanie około 9,3 mld zł.
Co czwarty uprawniony rolnik otrzymał już płatności cukrowe za 2008 r. Agencja do 9 grudnia wypłaciła z tego tytułu pieniądze około 16,1 tys. plantatorów buraków, na łączną kwotę 101,6 mln zł. O płatność cukrową ubiegało się w tym roku około 60 tys. rolników. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na płatności cukrowe za 2008 r. wynosi około 498,2 mln zł.

Od 1 grudnia ARiMR realizuje także dwa nowe rodzaje płatności bezpośrednich wprowadzone w 2008 r. Pierwsza z nich to płatność do pomidorów, która przysługuje tym rolnikom, którzy złożyli w tym roku wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczyli, na podstawie odpowiednich umów, pomidory do przetworzenia. Do 9 grudnia Agencja przekazała z tego tytułu na konta bankowe 263 rolników blisko 4 mln zł. W 2008 roku o płatności do pomidorów ubiegało się w sumie około 2 tys. rolników, a koperta finansowa przeznaczona na takie dopłaty wynosi w sumie 22,8 mln zł. Nowością w tym roku było również wprowadzenie płatności do powierzchni, na których uprawiane są maliny i truskawki. Aby otrzymać takie dopłaty, rolnik musiał przede wszystkim zawrzeć umowę na przetworzenie truskawek czy malin z zatwierdzonym przez ARiMR zakładem przetwórczym. Umowa z przetwórcą takich owoców mogła być również zawarta w imieniu rolnika przez reprezentującą go organizację producentów owoców i warzyw albo przez zatwierdzonego przez ARiMR skupującego owoce miękkie. Do 9 grudnia Agencja przelała na konta bankowe ponad 400 rolników ponad 720 tys. zł z tytułu dopłat do uprawy truskawek i malin. Limit wydatków przeznaczonych na takie dopłaty za 2008 r. wynosi nieco ponad 65 mln zł, a o płatności te ubiega się ponad 37 tys. rolników.

opr. i foto: Wrp.pl