Stanowisko Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie odstrzału dzików

Szanowni Państwo,

Wobec medialnego szumu, który narasta wokół działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska, zmierzających do zmniejszenia nadmiernej populacji dzików w Polsce, Pomorska Izba Rolnicza wyraża swoje pełne poparcie dla wspomnianych ministerstw, w zakresie tychże czynności.

Wyrażamy pogląd, że odstrzał dzików, choć nie jest jedyną drogą do zaprzestania rozprzestrzeniana się wirusa ASF w naszym kraju, to w naszej ocenie, jest jednak kluczową.

Stoimy na stanowisku, że dalsza eskalacja wirusa spowoduje pogorszenie i tak, tragicznej sytuacji producentów trzody chlewnej w Polsce.

Mamy świadomość, że przedsięwzięte działania są drastyczne, jednak jako reprezentanci rolników mamy obowiązek wspierać i chronić tą szczególną gałąź produkcji rolniczej, której finalny produkt, niemal każdy Polski Obywatel codziennie znajduje na swoim stole.

Prosimy zatem każdego o chwilę refleksji, zanim wyda osąd w tej sprawie.

Wobec powyższego, apelujemy do wszystkich naszych koleżanek i kolegów – reprezentantów wszystkich Polskich Rolników – o wsparcie i wzmocnienie naszego głosu.

Z poważaniem,
Zenon Bistram, Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej
Wiesław Burzyński, Wiceprezes Zarządu pomorskiej Izby Rolniczej

Źródło: PIZ