Stanowisko KRIR – w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r., w którym zwraca uwagę, iż zaproponowana w projekcie stawka zwrotu w wysokości 1 zł na 1 litr oleju jest w ocenie izb rolniczych za niska i w żaden sposób nie uwzględnia obecnych warunków prowadzenia produkcji rolniczej.

– Z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej – ma to duży związek z nowymi technologiami produkcji, często z większą intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych jak i wzrostem cen paliw, szczególnie w trakcie wzmożonych prac polowych. Większa liczba zabiegów ochronnych, czy wykonanie specjalistycznych zabiegów wiąże się z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa. Dodatkowo, rolnicy już drugi rok z rzędu ponoszą straty z tytułu niekorzystnych warunków pogodowych, co w połączeniu z niskimi cenami skupu produktów rolnych oraz wzrastającymi kosztami środków produkcji, powoduje że sytuacja ekonomiczna większości gospodarstw rolnych jest bardzo trudna. Dlatego też, samorząd rolniczy wnioskuje o zwrot pełnej stawki podatku akcyzowego lub przynajmniej zwiększenie o 10%, czyli do poziomu 1,1 zł za litr. Przyjęcie takiej propozycji jest w pełni uzasadnione i wynika chociażby ze wzrostu wskaźnika poziomu inflacji w ostatnich latach – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest też rozszerzenie zwrotu akcyzy także o rolników prowadzących hodowlę zwierzęcą inną niż bydło tj. trzody, koni, owiec i kóz. Jak podkreśla KRIR gospodarstwa te ponoszą dodatkowe koszty związane z transportem paszy (siano, kiszonka), czy wywozem ściółki, obornika. Koszty zużycia paliwa w tych gospodarstwach są większe niż w gospodarstwach zajmujących się wyłącznie produkcją roślinną, gdyż paliwo jest zużywane przez cały rok, a nie tylko w okresie prac polowych.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd