Stanowisko Izby Rolniczej województwa łódzkiego

W sprawie dramatycznej sytuacji, jaka zaistniała w związku z upływającym 15 maja terminem składania przez rolników wniosków o dopłaty obszarowe

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskuje do Pana Premiera i Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie natychmiastowych działań w celu przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie z 15 maja do 15 czerwca br. bez konsekwencji finansowej dla rolników.

Sytuacja rolników w tym roku jest wyjątkowo trudna, ponieważ nie otrzymalina czas z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spersonalizowanych wniosków wraz z ortofotomapami, które powinni uzupełnić i złożyć w powiatowych biurach ARiMR. W województwie łódzkim funkcjonuje ponad 160 tysięcy gospodarstw rolnych. Nie ma fizycznej możliwości, aby w krótkim czasie wypełnić i złożyć taką liczbę wniosków.

Za każdy dzień spóźnienia rolnik traci 1 procent z przyznanej kwoty. Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uważa za niedopuszczalne, by rolnik ponosił materialne straty, które są wynikiem opieszałości urzędników.

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego apeluje zatem raz jeszcze do Panów Premiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by potraktować tę sprawę priorytetowo, bowiem stawiany przez nas problem dotyczy nie tylko województwa łódzkiego, ale całego kraju.


Andrzej Górczyński
Prezes Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego