Stan zdrowotny zbóż

Opady deszczu w kwietniu i maju, zalegająca na polach woda stworzyły dogodne warunki dla rozwoju patogenów chorobotwórczych.

Na plantacjach pszenic ozimych, wg sygnalizatora agrofagów IOR występuje septorioza paskowana i septorioza plew pszenicy. Tylko w stacji pomiarowej w Białymstoku (woj. podlaskie) nie odnotowano porażenia,  a w Toruniu był 1% uszkodzeń. Najgorzej sytuacja prezentuje się w Sośnicowicach (woj. śląskie). Tu według stanu na 06.06.20014 w fazie rozwoju ziarniaków występuje 20% organów z objawami infekcji. Rozwija się również mączniak prawdziwy zbóż i traw, gdzie obserwuje się 30% uszkodzeń.

Mączniak jest też obecny w jęczmieniu ozimym, jednak te weszły już w fazę dojrzewania i na wykonanie oprysku jest już za późno. W Sośnicowicach plantacje porażone są plamistością siatkową i rynchosporiozą, gdzie w obu przypadkach notuje się 50% uszkodzeń. W punkcie pomiarowym, w Kościelnej Wsi (woj. wielkopolskie) objawy infekcji nie przekraczają 1% dla plamistości siatkowej. Natomiast dla rynchosporiozy 5% w punktach w Winnej Górze i Słupi Wielkiej (woj. wielkopolskie).