fbpx

Stan zdrowia zwierząt może badać tylko lekarz weterynarii

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zaniepokojona jest powtarzającymi się informacjami o powierzaniu przez organy Inspekcji Weterynaryjnej wykonywania czynności, dla których prawidłowej realizacji niezbędne jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, pracownikom Inspekcji niebędącym lekarzami weterynarii. Dotyczy to w szczególności przeprowadzania w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej różnego rodzaju kontroli gospodarstw rolnych, w ramach których przeprowadzane jest m.in. badanie stanu zdrowia zwierząt.

Zdaniem KRLW tego typu praktyki, oprócz naruszania w sposób oczywisty bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, doprowadzają do sytuacji, w której zadania Inspekcji Weterynaryjnej mające istotne znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego wykonywane są przez osoby do tego nieuprawnione i przede wszystkim niewykwalifikowane. Jest to szczególnie groźne z uwagi na trwającą obecnie walkę z afrykańskim pomorem świń, którego nie da się zwalczyć bez należycie wykwalifikowanego personelu.

Dlatego w ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej konieczne jest niezwłoczne wzmocnienie kadrowo-finansowe Inspekcji Weterynaryjnej, gdyż tylko posiadając należycie wykwalifikowane kadry Inspekcja Weterynaryjna jest w stanie należycie realizować swoje zadania i w efekcie zapewnić ochronę zdrowia publicznego.

Źródło: KRLW

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner
Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner