Stan fitosanitarny upraw

Doradcy PROCAM informują, że po kilku dniach opadów występuje większa ekspansja infekcji, szczególnie patogenów grzybowych na uprawach zbóż i rzepaku.

Rzepak, według doradców, doświadcza spóźnionej kumulacji infekcji kiełkujących owocników zgnilizny twardzikowej. Opadające płatki korony rzepaku mają wystarczającą ilość wilgoci by przykleić się do liścia, może to inicjować infekcję zarodnika tego patogenu. Ponadto zwracają także uwagę na zanikające już naloty chowacza podobnika, ale zwiększone naloty w godzinach południowych pryszczarka kapustnika. Także dostrzegane są już pierwsze kolonie mszycy kapuścianej oraz pierwsze infekcje szarej pleśni spotęgowane przemrożeniami kwiatostanów.

Zboża są w trakcie „wysuwania” liścia flagowego i mamy do czynienia już ze wszystkimi patogenami, w tym także infekcjami liści przez fusarium – podaje PROCAM. Tam, gdzie znajduje się zwarty łan w dalszym ciągu należy zwracać uwagę na skuteczność zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septoriozy paskowanej liści pszenicy.

W związku z dużą wilgotnością i wysokimi temperaturami, doradcy PROCAM zalecają sprawdzanie, czy na uprawach nie pojawią się brunatna plamistość liści pszenicy DTR, a także co raz mocniejsze infekcje rdzy żółtej. Inkubacja zarodnikowania idzie w postępie geometrycznym. Pogoda ogranicza trochę działalność szkodników, jednak wciąż występuje problemem z pluskwiakami, skrzypionkami, dużymi koloniami mszyc zbożowych i żerujących wciornastków.

W dalszym ciągu trzeba zwracać uwagę na naloty i złoża jaj pryszczarka zbożowego, którego duża problematyczność przewidywana jest lokalnie np. Żuławach.

W kukurydzy panuje żerowanie larw ploniarki zbożowej, a także lokalnie problemy z żerującymi larwami śmietki kiełkówki. Ponadto należy zwrócić uwagę na żerujące drutowce i pędraki.

Doradcy PROCAM sygnalizują o zbliżającym się wylocie motyla omacnicy prosowianki w kukurydzy. W tym roku, zgodnie z prognozami, problem z tym szkodnikiem będzie bardzo duży, wskutek ilości zimujących gąsienic, będących w dobrej kondycji przeżyciowej. Ilość i jakość może przełożyć się na duże straty na plantacjach kukurydzy w całym kraju.

Wschody bobowatych w dalszym ciągu zagrożone są oprzędzikami, a także pojawiającymi się pierwszymi koloniami mszycy bobowej czy grochowej. Pogoda i spowolnione wschody dają możliwość wystąpienia grzybów fusaryjnych infekujących system korzeniowy – informują doradcy PROCAM.

Buraki cukrowe są zagrożone żerowaniem dużej ilości szkodników od szarka komośnika po pluskwiaki (zmieniki), pierwsze kolonie mszycy trzmielinowo burakowej. PROCAM radzi monitorować liczne złoża jaj i wylęgi larw śmietki ćwiklanki, a także żerowanie drutowców i larw pędraków.

Źródło: PROCAM