Stabilny wzrost cen gruntów

Rok 2012 był kolejnym, kiedy ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych rosły. Średnia cena 1 ha wyniosła 19 288 zł, i w porównaniu ze średnią ceną za rok 2011, która osiągnęła poziom 17 165 zł, była wyższa o 12%.

W ubiegłym roku wzrost cen okazał się identyczny jak w 2011 r., gdyż wzrost średniej ceny za 1 ha gruntów rok do roku w latach 2010-2011 wyniósł również 12%. Ceny gruntów sprzedawanych przez Agencję rosną nieustannie od 2004 r., kiedy to Polska przystąpiła do UE.
 
Analizując ceny uzyskiwane przez Agencję w ujęciu regionalnym, widoczna jest znaczna dysproporcja. Ceny w najdroższych województwach, czyli dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim osiągały poziom ponad 24 tys. zł/ha, natomiast na terenie województw świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego były prawie dwukrotnie niższe i wynosiły nie więcej niż 13,5 tys. zł/ha.
Warto również odnotować, że najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości o powierzchni 300 ha i więcej – 21,3 tys. zł/ha, oraz w dla nieruchomości do 1 ha – 20,5 zł/ha, natomiast najniższe w grupie obszarowej od 1 do 10 ha – 16,2 tys. zł/ha.

Na wzrost cen wpływ ma dosyć dobra sytuacja ekonomiczna w rolnictwie, funkcjonujący system dopłat bezpośrednich i innych form wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, wsparcie nabywania ziemi przez rolników przez państwo za pośrednictwem dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów i rozkładanie przez ANR ceny sprzedaży na raty. Trzeba dodać, że kupno ziemi rolnej od Agencji na preferencyjny kredyt z banku lub na nisko oprocentowane (2%) raty możliwe będzie – zgodnie z ustaleniami z UE – maksymalnie do końca 2013 roku. 
W bieżącym roku należy spodziewać się dalszych wzrostów cen.

Warto również odnotować, że oferta Agencji ulega systematycznemu zmniejszeniu, ponieważ co rok sprzedawane jest ponad 100 tys. ha gruntów. 
W 2011 r. Agencja sprzedała ponad 125 tys. ha, a w ubiegłym roku sprzedała rekordową powierzchnię gruntów, największą od 2002 r. – ponad 132 tys. ha. Największe powierzchnie sprzedano w województwach: zachodniopomorskim (14,8 tys. ha) i warmińsko-mazurskim (14,3 tys. ha). Natomiast najmniej ziemi zakupiono na terenach województw: mazowieckiego (2,9 tys. ha) i łódzkiego (2,9 tys. ha).
 
Według stanu na koniec 2012 r. w Zasobie WRSP pozostawało niewiele ponad 1,8 mln ha, z czego ponad 1,32 mln ha (73% powierzchni Zasobu) stanowiły grunty wydzierżawione. Największe powierzchnie w dzierżawie znajdują się na obszarze województw: zachodniopomorskiego – 250,7 tys. ha, wielkopolskiego – 204,3 tys. ha, dolnośląskiego – 187,1 tys. ha, i warmińsko-mazurskiego – 159,5 tys. ha.

Biuro Rzecznika Prasowego ANR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności