Stabilne ceny zbóż

Od początku 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej na rynku krajowym są względnie stabilne.

W dniach 8–14.01.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej ministerstwa rolnictwa za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie uzyskiwano 683 zł/t. Jak zaznaczają analitycy z Biura Analiz i Strategii KOWR, był to poziom zbliżony do notowanego w poprzednim tygodniu, przed miesiącem i w porównywalnym okresie 2017 r.

Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 586 zł/t i była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej, ale nieznacznie (o 0,2%) niższa niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno to było o 8% droższe.

Przeciętna cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 669 zł/t, o 2% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była nieznacznie (o 0,4%) wyższa niż miesiąc wcześniej i o 12% wyższa niż przed rokiem.

– Natomiast  za kukurydzę średnio w kraju płacono 598 zł/t, o 4% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie zboże to było o 1% tańsze niż przed miesiącem i o 7% tańsze niż rok wcześniej – informuje KOWR.

Źródło: KOWR