Śruta arachidowa alternatywą dla soi

Propozycją zastąpienia drogiej śruty sojowej w komponowaniu pasz wysokobiałkowych dla trzody i bydła może być wykorzystanie śruty arachidowej sprowadzanej z Senegalu. Śruta arachidowa jest jednym z produktów ubocznych procesu produkcji oleju arachidowego i charakteryzuje się wysoką zawartością białka.

Zawiera od 46 do 49% białka, które trawione jest przez zwierzęta w ponad 95%. Stosowana już jest powszechnie w wielu krajach Europy. W Polsce, obawy co do jej używania budzi fakt możliwości pojawienia się mykotoksyn w czasie przechowywania ziaren. Jak podaje Thegra Poland, wiodący importer śruty arachidowej do Polski, w czasie wegetacji rośliny są chronione przed chorobami grzybowym. Ziarno zbierane jest w wilgotności nie przekraczającej 14%. Bezpośrednio po zbiorze, ziarna są dosuszane oraz odpowiednio zabezpieczane na czas magazynowania. Dzięki środkom wzmożonej ostrożności zastosowanym na każdym etapie produkcji śruty arachidowej, jest ona wolna od niebezpiecznych toksyn.

Śruta arachidowa korzystnie wpływa na tempo wzrostu zwierząt oraz ich mleczność, która pozostaje na właściwym poziomie, a zwierzęta nie chorują. Wykorzystywana w 25% jako zamiennik droższej śruty sojowej dawała, wg opinii stosujących ją hodowców, zadowalające rezultaty produkcyjne i ekonomiczne.


Informacja o firmie:
Thegra Poland zajmuje się handlem masowymi towarami rolno-spożywczymi. Spółka powstała w 1999 roku. Firma zaopatruje polskie młyny, mieszalnie pasz oraz zakłady przemysłu tłuszczowego dostarczając im niezbędne komponenty do produkcji mąk, mieszanek paszowych oraz produktów na bazie olejów.